Module, PXI, AXIe Solutions

 • Module phát tín hiệu Vector, VSG-H3754, 6GHz, 200MHz, 4 CHModule phát tín hiệu Vector, VSG-H3754, 6GHz, 200MHz, 4 CH

  Module phát tín hiệu Vector, VSG-H3754, 6GHz, 200MHz, 4 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VSG-H3754

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Module thu phát tín hiệu Vector với FPGA VST-H3753F, 6 GHz, 200 MHz BW, 2×2 CH MIMO

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VST-H3753F

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vector Signal Analysis VSA-H3754F, 6 GHz, 200 MHz BW, 4 CHVector Signal Analysis VSA-H3754F, 6 GHz, 200 MHz BW, 4 CH

  Module phát tín hiệu Vector với FPGA, VSG-H3754F, 6GHz, 200MHz, 4 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VSG-H3754F

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Module thu phát tín hiệu Vector VST-H3654, 6 GHz, 56 MHz BW, 4×4 CH MIMO

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VST-H3654

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vector Signal Analysis VSG-H3753F, 6GHz, 200MHz, 2 CHVector Signal Analysis VSG-H3753F, 6GHz, 200MHz, 2 CH

  Module phát tín hiệu Vector, VSG-H3753, 6GHz, 200MHz, 2 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VSG-H3753

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vector Signal Transceiver VST-H3653, 6 GHz, 56 MHz BW, 2x2 CH MIMOVector Signal Transceiver VST-H3653, 6 GHz, 56 MHz BW, 2x2 CH MIMO

  Module thu phát tín hiệu Vector VST-H3653, 6 GHz, 56 MHz BW, 2×2 CH MIMO

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VST-H3653

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vector Signal Analysis VSA-H3753, 6 GHz, 200 MHz BW, 2 CHVector Signal Analysis VSG-H3753F, 6GHz, 200MHz, 2 CH

  Module phát tín hiệu Vector với FPGA, VSG-H3753F, 6GHz, 200MHz, 2 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VSG-H3753F

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Module thu phát tín hiệu Vector với FPGA VST-H3653F, 6 GHz, 56 MHz BW, 2x2 CH MIMOVector Signal Transceiver VST-H3653F, 6 GHz, 56 MHz BW, 2x2 CH MIMO

  Module thu phát tín hiệu Vector với FPGA VST-H3653F, 6 GHz, 56 MHz BW, 2×2 CH MIMO

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VST-H3653F

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Module phân tích tín hiệu vector VSA-H3754, 6 GHz, 200 MHz BW, 4 CH

  Module phân tích tín hiệu vector VSA-H3754, 6 GHz, 200 MHz BW, 4 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VSA-H3754

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Module phát xung Arb IF/IQ Series AWG-H3500, 1 GS/s, 14 Bits, 4 ChModule phát xung Arb IF/IQ Series AWG-H3500, 1 GS/s, 14 Bits, 4 Ch

  Module phát xung Arb IF/IQ Series AWG-H3500, 1 GS/s, 14 Bits, 4 Ch

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  AWG-H3500

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Module phân tích tín hiệu vector với FPGA, VSA-H3754F, 6 GHz, 200 MHz BW, 4 CHModule phân tích tín hiệu vector với FPGA, VSA-H3754F, 6 GHz, 200 MHz BW, 4 CH

  Module phân tích tín hiệu vector với FPGA, VSA-H3754F, 6 GHz, 200 MHz BW, 4 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VSA-H3754F

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Module phân tích tín hiệu vector với FPGA, VSA-H3753F, 6 GHz, 200 MHz BW, 2 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VSA-H3753F

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com