Module, PXI, AXIe Solutions

 • Module số hóa DIG-H3354, 5 GS/s, 10 Bits, 4 Ch

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Hãng khác

  DIG-H3354

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Module thu phát tín hiệu Vector với FPGA VST-H3653F, 6 GHz, 56 MHz BW, 2×2 CH MIMO

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VST-H3653F

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Module phát tín hiệu Vector, VSG-H3754, 6GHz, 200MHz, 4 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VSG-H3754

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Module phát tín hiệu Vector với FPGA, VSG-H3754F, 6GHz, 200MHz, 4 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VSG-H3754F

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Module phát tín hiệu Vector, VSG-H3753, 6GHz, 200MHz, 2 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VSG-H3753

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Module phát tín hiệu Vector với FPGA, VSG-H3753F, 6GHz, 200MHz, 2 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VSG-H3753F

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Module thu phát tín hiệu Vector VST-H3754, 6 GHz, 200 MHz BW, 4×4 CH MIMO

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VST-H3754

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Module phân tích tín hiệu vector VSA-H3754, 6 GHz, 200 MHz BW, 4 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VSA-H3754

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Module thu phát tín hiệu Vector với FPGA VST-H3754F, 6 GHz, 200 MHz BW, 4×4 CH MIMO

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VST-H3754F

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Module phân tích tín hiệu vector với FPGA, VSA-H3754F, 6 GHz, 200 MHz BW, 4 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VSA-H3754F

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Module thu phát tín hiệu Vector VST-H3753, 6 GHz, 200 MHz BW, 2×2 CH MIMO

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VST-H3753

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Module phân tích tín hiệu vector với FPGA, VSA-H3753F, 6 GHz, 200 MHz BW, 2 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Signadyne

  VSA-H3753F

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com