Sản Phẩm Khác

 • Card chuyển đổi dữ liệu PCI-GPIB, 778032-01

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  NI

  778032-01

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ thu thập dữ liệu DAQ, USB-6001, 782605-01

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  NI

  782605-01

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy quét mã vạch, Barcode scanner Datalogic GD4430 (2D)

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Datalogic

  GD4430

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Card chuyển đổi dữ liệu PCIe-GPIB, 778930-01

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  NI

  778930-01

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • 13.56 Mhz RFID Reader module

  13.56Mhz RFID reader module

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bảng điều khiển chạm màu VT3-V10 Keyence VT3-V10 2Bảng điều khiển chạm màu VT3-V10 Keyence VT3-V10 1

  Bảng điều khiển chạm màu VT3-V10, 10 inch VGA TFT

  • Hãng sản xuất: Keyence

  • Model: VT3-V10

  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • MKS products

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  MKS

  Nhiều loại

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy đo màu quang phổ KONICA MINOLTA CM-700DMáy đo màu quang phổ KONICA MINOLTA CM-700D 1

  Máy đo màu quang phổ CM-700D

  • Hãng sản xuất

   • Model

   • Bảo hành

   Konica Minolta

   CM-700D

   12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • National Instrument NI PCI 6023E

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  NI

  PCI-6023E

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • IC Wifi, Bluetooth BCM4330XKUBG

 • Card mã hóa dữ liệu NI USB-7856R OEM

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  NI

  USB-7856R

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Sim test điện thoại LTE CMW500

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Rohde&schwarz

  CMW500

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com