Nguồn AC| Nguồn Điện Xoay Chiều

 • Bộ nguồn xoay chiều AC một pha TFC-61 Series

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61 Series 500VA-800kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC61

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn xoay chiều AC ba pha TFC-63 Series

  Nguồn xoay chiều ba pha Twintex TFC63 Series 500VA-800kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC63

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn xoay chiều AC một pha TFC-61 Series

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61005, 300V-500kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC61005

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn xoay chiều AC ba pha TFC-63 Series

  Nguồn xoay chiều ba pha Twintex TFC-6360 300V/60kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC-6360

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn xoay chiều AC một pha Twitex APS-5101Nguồn xoay chiều một pha Twintex APS-51005, 500VA

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex APS-5000A, 350VA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Taiwan

  APS-5000A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  17,250,000 
 • Bộ nguồn xoay chiều AC một pha TFC-61 Series

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC6105, 300V-5kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC6105

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn xoay chiều AC một pha Twitex APS-5101Nguồn xoay chiều một pha Twintex APS-51005, 500VA

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex APS-51005, 500VA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Taiwan

  APS-51005

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều (AC) 3 pha, 0~135VAC/ 50A, BehlmanNguồn xoay chiều (AC) một pha Behlman BL4500

  Nguồn xoay chiều (AC) một pha 0 ~270VAC, Behlman BL4500

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Behlman USA

  BL4500

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn xoay chiều AC một pha TFC-61 Series

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC6101, 300V-1kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC6101

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex APS-5101, 1KVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Taiwan

  APS-5101

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều (AC) 3 pha, 0~135VAC/ 50A, Behlman

  Nguồn xoay chiều (AC) 3 pha, 0~135VAC/ 50A, Behlman

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Behlman USA

  BL Seires

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn xoay chiều AC một pha TFC-61 Series

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC6102, 300V-2kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC6102

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

Lidinco cung cấp bộ Nguồn xoay chiều AC, nguồn AC sang AC điều chỉnh được, DC sang AC chính hàng giá cạnh tranh, bảo hành uy tín.