Nguồn xoay chiều AC

Lidinco cung cấp bộ Nguồn xoay chiều AC, nguồn AC sang AC điều chỉnh được, DC sang AC chính hàng giá cạnh tranh, bảo hành uy tín.

 • Bộ nguồn xoay chiều AC một pha TFC-61 Series

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61 Series 500VA-800kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC61

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn xoay chiều AC ba pha TFC-63 Series

  Nguồn xoay chiều ba pha Twintex TFC63 Series 500VA-800kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC63

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn xoay chiều AC một pha TFC-61 Series

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61005, 300V-500kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC61005

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn xoay chiều AC ba pha TFC-63 Series

  Nguồn xoay chiều ba pha Twintex TFC-6360 300V/60kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC-6360

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn xoay chiều AC một pha Twitex APS-5101Nguồn xoay chiều một pha Twintex APS-51005, 500VA

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex APS-5000A, 350VA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Taiwan

  APS-5000A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  17,250,000 
 • Bộ nguồn xoay chiều AC một pha TFC-61 Series

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC6105, 300V-5kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC6105

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn xoay chiều AC một pha Twitex APS-5101Nguồn xoay chiều một pha Twintex APS-51005, 500VA

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex APS-51005, 500VA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Taiwan

  APS-51005

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều (AC) 3 pha, 0~135VAC/ 50A, BehlmanNguồn xoay chiều (AC) một pha Behlman BL4500

  Nguồn xoay chiều (AC) một pha 0 ~270VAC, Behlman BL4500

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Behlman USA

  BL4500

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn xoay chiều AC một pha TFC-61 Series

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC6101, 300V-1kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC6101

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex APS-5101, 1KVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Taiwan

  APS-5101

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều (AC) 3 pha, 0~135VAC/ 50A, Behlman

  Nguồn xoay chiều (AC) 3 pha, 0~135VAC/ 50A, Behlman

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Behlman USA

  BL Seires

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn xoay chiều AC một pha TFC-61 Series

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC6102, 300V-2kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC6102

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com