Nguồn xoay chiều AC

Lidinco cung cấp bộ Nguồn xoay chiều AC, nguồn AC sang AC điều chỉnh được, DC sang AC chính hàng giá cạnh tranh, bảo hành uy tín.

 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61 Series 500VA-800kVA

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61 Series 500VA-800kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC61

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều ba pha Twintex TFC63 Series 500VA-800kVA

  Nguồn xoay chiều ba pha Twintex TFC63 Series 500VA-800kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC63

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61005 1

  Nguồn xoay chiều ba pha Twintex TFC-6320 300V/20kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC-6320

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61005, 300V-500kVA

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC6120, 300V-20kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC6120

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61005 1

  Nguồn xoay chiều ba pha Twintex TFC-6330 300V/30kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC-6330

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61005, 300V-500kVA

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC6130, 300V-30kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC6130

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61005 1

  Nguồn xoay chiều ba pha Twintex TFC-6345 300V/45kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC-6345

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61005, 300V-500kVA

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61005, 300V-500kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC61005

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61005 1

  Nguồn xoay chiều ba pha Twintex TFC-6360 300V/60kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC-6360

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex APS-5000A, 350VA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Taiwan

  APS-5000A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  17,250,000 
 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61005, 300V-500kVA

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC6105, 300V-5kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC6105

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex APS-5000A

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex APS-51005, 500VA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Taiwan

  APS-51005

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com