Máy phát xung, hàm chuẩn, Function/Arbitrary Waveform Generator

Máy phát xung là một thiết bị điện tử, bộ nguồn tạo ra các tín hiệu chuẩn về biên độ, tần số, dạng sóng dùng trong thử nghiệm và đo lường.

Nhà phân phối, đại lý chính hàng máy phát xung, phát hàm điện tử cao cấp chuẩn giá rẻ nhất

 • Máy phát xung, hàm Tektronix AFG3051C, 01 channel, 50MHz

  Máy phát xung, hàm Tektronix AFG3051C, 01 channel, 50MHz

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Tektronix

  AFG3051C

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung, hàm Siglent SDG805, 5MHz, 1CH

  Máy phát xung, hàm Siglent SDG805, 5MHz, 1CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Siglent

  SDG805

  12 tháng

  Đặc biệt: có máy cho mượn trong lúc chờ đặt hàng (điện thoại để biết thêm chi tiết)

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  5,500,000 
 • Máy phát xung, hàm Siglent SDG1020, 20MHz, 2 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent

  SDG1020

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung, hàm Tektronix AFG2021, 01 channel, 20MHz

  Máy phát xung, hàm Tektronix AFG2021, 01 channel, 20MHz

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Tektronix

  AFG2021

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung, hàm Siglent SDG 1025 25Mhz 2 CH

  Máy phát xung, hàm Siglent SDG 1025 25Mhz 2 CH

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SDG 1025

  12 months

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  8,400,000 
 • Máy phát xung, hàm Tektronix AFG3022C, 02 Channel, 25MHz

  Máy phát xung, hàm Tektronix AFG3022C, 02 Channel, 25MHz

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Tektronix

  AFG3022C

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung, hàm Twintex TFG 3205E, 5MHz, 02 kênh

  Máy phát xung, hàm Twintex TFG 3205E, 5MHz, 02 kênh

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex Taiwan

  TFG 3205E

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  5,500,000 
 • Máy phát xung, hàm Siglent SDG 1005 5Mhz 2 CH

  Máy phát xung, hàm Siglent SDG 1005 5Mhz 2 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent

  SDG 1005

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung, hàm Twintex TFG 3605E, 5MHz, 02 out put

  Máy phát xung, hàm Twintex TFG 3605E, 5MHz, 02 out put

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFG 3605E

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung, hàm Siglent SDG 1010 10Mhz 2 CH

  Máy phát xung, hàm Siglent SDG 1010 10Mhz 2 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent

  SDG1010

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

   

 • Máy phát xung, hàm Twintex TFG 3610E, 10MHz, 02 out put

  Máy phát xung, hàm Twintex TFG 3610E, 10MHz, 02 out put

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFG 3610E

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung, hàm Twintex TFG 3615E, 15MHz, 02 out put

  Máy phát xung, hàm Twintex TFG 3615E, 15MHz, 02 out put

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFG 3615E

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com