Máy Phân Tích Phổ Để Bàn

Bán phân phối máy phân tích phổ để bàn của các thương hiệu hàng đầu thế giới, giá rẻ nhất , chất lượng tốt bảo hành uy tín.

 • Máy phân tích phổ SSA3032X

  Máy phân tích phổ Siglent SSA3032X, 9KHz ~ 3.2GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent  

  SSA3032X

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Siglent SSA3021X

  Máy phân tích phổ Siglent SSA3021X, 9KHz ~ 2.1GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent  

  SSA3021X

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  34,500,000 
 • Máy phân tích phổ Tektronix RSA6000

  Máy phân tích phổ Tektronix RSA6000, 9Khz ~ 20GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Tektronix  

  RSA6000

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Tektronix H500/SA2500, 10KHz ~ 6.2GHz

 • Máy phân tích phổ Siglent SSA3021X

  Máy phân tích phổ để bàn Siglent SSA3021X Plus

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent

  SSA3021X Plus

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ SSA3032X

  Máy phân tích phổ để bàn Siglent SSA3032X Plus 3.2Ghz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent

  SSA3032X Plus

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Tekronix RSA306 USB

  Máy phân tích phổ Tekronix RSA306 USB, 9KHz ~ 6.2GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Tekronix  

  RSA306

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Tektronix RSA5000

  Máy phân tích phổ Tektronix RSA5000 1Hz ~ 26.5 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Tektronix  

  RSA5000

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Tektronix SPECMON

  Máy phân tích phổ Tektronix SPECMON, 1Hz ~ 26.5GHz

 • Máy phân tích phổ Keysight N9040B

  Máy phân tích phổ Keysight N9040B 3 Hz – 26.5 Ghz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9040B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight N9030A 3 Hz – 50 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9030A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight N9020A

  Máy phân tích phổ Keysight N9020A 10Hz – 26.5 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9020A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com