Máy phân tích phổ, Spectrum analyzer

Lidinco nhập khẩu và phân phối chính hãng máy phân tích phổ tín hiệu Keysight, Siglent, Aaronia… các loại cầm tay và để bàn.
Giao hàng toàn quốc, nhanh chóng –  Giá cạnh tranh – Bảo hành uy tín

 • Máy phân tích phổ Keysight N9040B

  Máy phân tích phổ Keysight N9040B 3 Hz – 26.5 Ghz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9040B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight N9030A 3 Hz – 50 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9030A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight N9020A

  Máy phân tích phổ Keysight N9020A 10Hz – 26.5 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9020A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight N9010A

  Máy phân tích phổ Keysight N9010A 10 Hz – 44 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9010A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích Phổ Keysight N9000A

  Máy phân tích Phổ Keysight N9000A 9KHz – 26.5 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9000A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight N9038A

  Máy phân tích phổ Keysight N9038A 20Hz – 44 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9038A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight N9322C

  Máy phân tích phổ Keysight N9322C 9 KHz – 7 Ghz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9322C

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight N9320B

  Máy phân tích phổ Keysight N9320B 9 KHz – 3 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9320B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight E4402B

  Máy phân tích phổ Keysight E4402B 9 KHz – 3 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  E4402B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight E4407B

  Máy phân tích phổ Keysight E4407B 9 KHz – 26.5 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  E4407B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight E4404B

  Máy phân tích phổ Keysight E4404B 9 KHz – 6.7 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  E4404B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight E4405B

  Máy phân tích phổ Keysight E4405B 9 KHz – 13.2 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  E4405B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com