Máy hiện sóng tương tự

Máy hiện sóng tương tự, máy hiện sóng analog