Máy cắt độ chính xác cao

Lidinco là nhà phân phối Ủy quyền duy nhất Máy cắt độ chính xác cao của Allied USA, phục vụ quá trình cắt IC, chíp, board mạch, vật mẫu…

 • Trim Saw

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Allied High Tech

  Trim Saw

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy cắt độ chính xác cao TechCut 4

  Máy cắt độ chính xác cao TechCut 4 – Allied High Tech

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Allied High Tech

  TechCut 4

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy cắt độ chính xác cao TechCut 5TechCut 5 Precision Sectioning Machine

  Máy cắt độ chính xác cao TechCut 5 – Allied High Tech

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  TechCut 5

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy cắt chính xác cao PowerCut10 - Allied High TechPowerCut 10 Abrasive Cut-off Saw

  Máy cắt chính xác cao PowerCut10 – Allied High Tech

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  PowerCut 10™

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Diamond Band Saw

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  Diamond Band Saw

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com