• Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 6220/2182A

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    Keithley
    6220/2182A
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2611B Single-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2611B Single-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2611B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2790-L Single-module System

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2790-L Single-module System

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley

  2790-L

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2410 High-Voltage Source Meter

  Keithley 2410 High-Voltage Source Meter

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley  

  2410

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2612B Dual-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2612B Dual-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2612B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2602B Dual-channel System SourceMeter

  Keithley 2602B Dual-channel System SourceMeter

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Keithley 

   2602B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 6514 Programmable Electrometer

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley

  6514

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2400-LV SourceMeter

  Keithley 2400-LV SourceMeter

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2400-LV

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2614B Dual-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2614B Dual-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2614B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Tải lênKeithley 2401 20V/1A, Low Voltage SourceMeter

  Keithley 2401 20V/1A, Low Voltage SourceMeter

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Keithley 

   2401

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter để bàn Keithley 6482 Dual Channel

  Hệ thống sourcemeter để bàn Keithley 6482 Dual Channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley

  6482

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2425 100W SourceMeter

  Keithley 2425 100W SourceMeter

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight 

  U3402A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

Source measure unit