Source measure unit

Source measure unit

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 6220/2182A

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Keithley 

  6220/2182A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2430-C 1kW Pulse Mode SourceMeter

  Keithley 2430-C 1kW Pulse Mode SourceMeter

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2430-C

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2636B Dual-channelHệ thống sourcemeter Keithley 2636B Dual-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2636B Dual-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2636B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2400-C 200V, 1A, 20W SourceMeter

  Keithley 2400-C 200V, 1A, 20W SourceMeter

 • Keithley 2425-C 100 Watts Sourcemeter

  Keithley 2425-C 100 Watts Sourcemeter

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2425-C 100

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2604B Dual-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2604B Dual-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley  

  2604B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2425 100W SourceMeter

  Keithley 2425 100W SourceMeter

 • Keithley 2420-C High-Current SourceMeter

  Keithley 2420-C High-Current SourceMeter

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2420-C

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2636A Dual-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2636A Dual-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2636A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2440-C 5A SourceMeter

  Keithley 2440-C 5A SourceMeter

 • Keithley 2510 TEC SourceMeter

  Keithley 2510 TEC SourceMeter

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2510 TEC

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2651A High Power

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2651A High Power

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2651A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com