• Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 6220/2182A

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    Keithley
    6220/2182A
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Keithley 2425-C 100 Watts Sourcemeter

  Keithley 2425-C 100 Watts Sourcemeter

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2425-C 100

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2604B Dual-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2604B Dual-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley  

  2604B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2425 100W SourceMeter

  Keithley 2425 100W SourceMeter

 • Keithley 2420-C High-Current SourceMeter

  Keithley 2420-C High-Current SourceMeter

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2420-C

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2636A Dual-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2636A Dual-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2636A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2440-C 5A SourceMeter

  Keithley 2440-C 5A SourceMeter

 • Keithley 2510 TEC SourceMeter

  Keithley 2510 TEC SourceMeter

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2510 TEC

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2651A High Power

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2651A High Power

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2651A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2410-C High-Voltage SourceMeter

 • Keithley 2510-AT Autotuning TEC SourceMeter

  Keithley 2510-AT Autotuning TEC SourceMeter

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2510-AT

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2790

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2790

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2790

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

Source measure unit