• Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 6220/2182A

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    Keithley
    6220/2182A
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 2520 Pulsed Laser Diode Test System

  Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 2520 Pulsed Laser Diode Test System

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    Kiethley
    2520
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Keithley 2410 High-Voltage Source Meter

  Keithley 2410 High-Voltage Source Meter

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2410

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 6485 5-1/2 digit

  Hệ thống sourcemeter Keithley 6485 5-1/2 digit

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    Keithley
    6485
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2635B Single-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2635B Single-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2635B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2602B Dual-channel System SourceMeter

  Keithley 2602B Dual-channel System SourceMeter

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Keithley 

   2602B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2790-H Single-module

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2790-H Single-module

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2790-H

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2410 High-Voltage Source Meter

  Keithley 2410 High-Voltage Source Meter

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley  

  2410

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 6514 Programmable Electrometer

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley

  6514

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2611B Single-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2611B Single-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2611B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Tải lênKeithley 2401 20V/1A, Low Voltage SourceMeter

  Keithley 2401 20V/1A, Low Voltage SourceMeter

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Keithley 

   2401

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2790-HH Two-module

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2790-HH Two-module

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley

  2790-HH

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

Máy đo nguồn| Source Measure Unit | Thiết Bị kiểm tra linh kiện bán dẫn