Kiểm tra linh kiện bán dẫn, đo Source

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 2520 Pulsed Laser Diode Test System

  Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 2520 Pulsed Laser Diode Test System

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Keithley 

  2520

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 6220/2182A

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Keithley 

  6220/2182A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2601B Single-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2601B Single-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2601B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2790-A 1MOhm Single-module

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2790-A 1MOhm Single-module

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley

  2790-A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2410 High-Voltage Source Meter

  Keithley 2410 High-Voltage Source Meter

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2410

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 6485 5-1/2 digit

  Hệ thống sourcemeter Keithley 6485 5-1/2 digit

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley

  6485

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2635B Single-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2635B Single-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2635B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2602B Dual-channel System SourceMeter

  Keithley 2602B Dual-channel System SourceMeter

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Keithley 

   2602B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2790-H Single-module

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2790-H Single-module

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2790-H

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2410 High-Voltage Source Meter

  Keithley 2410 High-Voltage Source Meter

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley  

  2410

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 6514 Programmable Electrometer

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley

  6514

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2611B Single-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2611B Single-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2611B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com