Card giao tiếp, chuyển đổi tín hiệu

Lidinco là đại lý, đại diện bán hàng hãng NI (National Instruments) , Elexol cung cấp Card giao tiếp, chuyển đổi tín hiệu USB-GPIB, card chuyển đổi tín hiệu, cáp GPIB, Card điều khiển…

 • National-Instruments-PCI-6023E-NI-DAQ-Card

  National Instrument NI PCI 6023E

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  NI

  PCI-6023E

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ chuyển đổi dữ liệu NI, USB GPIB HS, 778927-01

  Bộ chuyển đổi dữ liệu NI, USB GPIB HS, 778927-01

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  NI

  778927-01

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Card mã hóa dữ liệu NI USB-7856R OEM

  Card mã hóa dữ liệu NI USB-7856R OEM

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  NI

  USB-7856R

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Card giao tiếp Elexol Digital I/O-USBIO24 R

  Card giao tiếp Digital I/O-USBIO24 R

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Elexol

  USBIO24 R

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ thu thập dữ liệu DAQ, NI USB-6229, 195959-01

  Bộ thu thập dữ liệu DAQ, NI USB-6229, 195959-01

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  NI

  195959-01

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Card chuyển đổi dữ liệu PCI-GPIB, 778032-01

  Card chuyển đổi dữ liệu PCI-GPIB, 778032-01

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  NI

  778032-01

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ thu thập dữ liệu DAQ, USB-6001, 782605-01

  Bộ thu thập dữ liệu DAQ, USB-6001, 782605-01

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  NI

  782605-01

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Card chuyển đổi dữ liệu PCIe-GPIB, 778930-01Card chuyển đổi dữ liệu PCIe-GPIB, 778930-01

  Card chuyển đổi dữ liệu PCIe-GPIB, 778930-01

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  NI

  778930-01

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ giao tiếp I²C/SPI USB 8451- 779553-01

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   NI

  779553-01

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ chuyển đổi GPIB-USB-HS+, 783368-01

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  NI   

  783368-01

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com