Cáp RF, Connector RF, Adapter RF

 • Cáp RF RG 316, SMA Male to SMA Male, 18″, 415-0029-018

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Johnson

  415-0029-018

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter N Plug SMA Jack 85890861RF Connector/Adapter N Plug SMA Jack 85890861

  RF Connector/Adapter N Plug SMA Jack 85890861

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Multicomp

  85890861

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter, SMA Jack to Jack, Multicomp 8589-0853

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Multicomp

  8589-0853

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter 5490/5490CC/5490CCSF

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Carlisle

  5490/5490CC

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Cable RG400/U SMA(M) to Straight N(M) Right Angle, 2M, 84120658 0017

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Huber & Suhner

  84120658 0017

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter N socket to N socket, 50 Ohm, 12.4GHz, 31N5002133

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Huber & Suhner

  31N5002133

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Amphenol RF connector 242115, Straight Adapter, SMA, Jack, N, Jack

  Amphenol RF connector 242115, Straight Adapter, SMA, Jack, N, Jack

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Amphenol

  242115

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter SMA Male to SMA Male, 50 Ohm, 18GHz, 32SMA5001

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Huber & Suhner

  32SMA5001

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Adapter SMA Socket to TNC Plug 7619982

  RF Adapter SMA Socket to TNC Plug 7619982

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  RF Solution

  7619982

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter SMA Murata MM121491

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Murata

  MM121491

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter Right Angle Adapter, N, Plug, N, Jack- 82-213 (UG-27C/U)

  RF Connector/Adapter Right Angle Adapter, N, Plug, N, Jack- 82-213 (UG-27C/U)

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Amphenol

  82-213 (UG-27C/U)

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter Murata MM201511

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Murata

  MM201511

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

Lidinco cung cấp các linh kiện viễn thông, Cáp RF, cáp truyền tín hiệu cao tần,  adapter RF, connector RF, Jack truyền tín hiệu high Frequency