• RF Attenuator 20dB, 6GHz, 50Ω, SMA Plug to Socket Radiall R411820124RF Attenuator 20dB, 6GHz, 50Ω, SMA Plug to Socket Radiall R411820124

  RF Attenuator 20dB, 6GHz, 50Ω, SMA Plug to Socket Radiall R411820124

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Radiall

  R411820124

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector, Suy hao 3dB, 2W, 6GHz, SMA Plug-Jack 141-3901-803

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Johnson

  141-3901-803

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter Termination, 18GHz, 50 Ohm, 22645868

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Huber &Suhner

  22645868

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter Termination SMA, 50 Ohm, 12GHz, Anne 50L

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Minicircuits

  Anne 50L

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter Suy hao 20dB, 6GHz, SMA Plug to Socket

  RF Connector/Adapter Suy hao 20dB, 6GHz, SMA Plug to Socket

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Radiall

  R411820124

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ suy hao, attenuators Huber&Suhner 6801.01.A 2 Watts, DC-4GHz, 1-30dB, 50 Ohm, BNC M to F

  Bộ suy hao, attenuators Huber&Suhner 2 Watts, DC-4GHz, 1-30dB, 50 Ohm, BNC M to F

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Huber & Suhner

   6801.01.A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ suy hao, attenuator Huber&Suhner, 6903.02 1Wat, 1GHz, 3-20dB, 75 Ohm, BNC M to F

  Bộ suy hao, attenuator Huber&Suhner, 1Wat, 1GHz, 3-20dB, 75 Ohm, BNC M to F

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Huber & Suhner

   6903.02.A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ suy hao, attenuator Huber&Suhner 6801.17.A 2W, 18GHz, 1-30dB, Type N M to F

  Bộ suy hao, attenuator Huber&Suhner 2W, 18GHz, 1-30dB, Type N M to F

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Huber &Suhner

   6801.17.A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ suy hao, attenuator Huber&Suhner 50GHz, 0.5W, 3-30dB, 50 Ohm, PC2.4 M to F

  Bộ suy hao, attenuator Huber&Suhner 50GHz, 0.5W, 3-30dB, 50 Ohm, PC2.4 M to F

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Huber &Suhner

   6603_PC24-50-1

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • 6803.28.A lidinco

  Bộ suy hao, Attenuator Huber&Suhner, 18GHz, 2W, 3-30dB, 50 Ohm, PC7 M to F

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Huber &Suhner

   6803.28.A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ suy hao, Attenuator Huber&Suhner, 6GHz, 2W, 1-20dB, 50 Ohm, QMA M to F

  Bộ suy hao, Attenuator Huber&Suhner, 6GHz, 2W, 1-20dB, 50 Ohm, QMA M to F

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Huber &Suhner

   6801_QMA-50-2

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ suy hao, Attenuator Huber&Suhner, 100-300W, 6GHz, 3-40dB, 50 Ohm, Type N M to F

  Bộ suy hao, Attenuator Huber&Suhner, 100-300W, 6GHz, 3-40dB, 50 Ohm, Type N M to F

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Huber &Suhner

   5903_N-50-1

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

Bộ Suy Hao, Tải Giả RF, Attenuators, Power Terminators

Thiết bị viễn thông bộ suy hao RF, tải giả RF, dummy rf power, power terminator, suy hao tín hiệu, suy giảm tín hiệu RF, suy hao RF, đầu nối suy hao tín hiệu