Bộ Chia Tách Kết Hợp Công Suất

Bộ chia tách, kết hợp Wilkinson splitters

Liên hệ

Power Splitter/Combiner, 2Way 0°, 50 Ohm, 5GHz, ZN2PD2-50+

Liên hệ

Power divider/combiner, SMA-Female, 3-way, 803-2-1.500V, 0.8-2.2 GHz

Liên hệ

Power Splitter 0.7 - 2.7GHz, 12 way

Liên hệ

Power divider 16 way, 1550-1650MHz

Liên hệ

Power divider 1700-2500 MHz, 8 way

Liên hệ

Power Splitter 0.6-6G, 2 way

Liên hệ

Power divider/combiner 700-2700MHz, 8 way

Liên hệ

Power divider 700-2700MHz, 2 Way

Liên hệ

Power divider/combiner 700-2700MHz, 4 Way

Liên hệ

Power Splitter 700-2700Mhz, 4 way

Liên hệ

Power splitter 800-2500MHz, 8way

Liên hệ

Power splitter 800-2500MHz, 6 Way

Liên hệ

Power divider 800-2500 MHz, 2 way

Liên hệ

Power splitter 2-6GHz, 4 way

Liên hệ

Power splitter 0.4-2.7GHz, 2 Way

Liên hệ

Power Splitter 1- 6GHz, 2 way

Liên hệ

Power Splitter 1.7-9GHz, 2 way

Liên hệ

Power Splitter 1.5 - 9GHz, 2 way

Liên hệ

Power Splitter 1.2 - 8GHz, 2 way

Liên hệ

Power Splitter 0.8 - 5.5GHz, 2 way

Liên hệ

Power Splitter 2 - 6GHz, 8 way

Liên hệ

Power splitter 2 - 6GHz, 2 way

Liên hệ

Power splitter 2 - 8GHz, 2 way

Liên hệ

Power Splitter 0.4~6GHz, 2 way

Liên hệ

Lidinco chuyên cung cấp bộ chia công suất, bộ tách công suất, bộ công công suất RG, Hight Frequency, kết hợp công suất cao tần và các thiết bị dùng cho viễn thông khác.

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng với hóa đơn chính từ rõ ràng, đảm bảo chất lượng khi sử dụng. Vui lòng liên hệ thêm đễ được hỗ trợ tốt nhất với đối với dự án