Mũi mài kim cương Allied High Tech

DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0 1DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0 1
DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0

Mũi mài kim cương Allied High Tech

tick sản phẩm Manufacturer
tick sản phẩm Model
  Allied High Tech
  Diamond Plated Tools
Please call us now to get the best price and service
√ Hotline:
√ Mail:
√ Contact Form:
  028.3977.8269 / 028.3601.6797
sales@lidinco.com
  • Description
  • Additional information
  • DOWNLOAD

Description

DIAMOND PLATED TOOLS

Phù hợp cho việc mài các vật liệu bằng nhựa, composite và các phi kim như thủy tinh và gốm

15-92CP1.0 Diamond Tool – Coarse, Plated, 1.0 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)
15-92CP1.5 Diamond Tool – Coarse, Plated, 1.5 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)
15-92CP3.0 Diamond Tool – Coarse, Plated, 3.0 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)
15-92FP0.7 Diamond Tool – Fine, Plated, 0.7 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)
15-92FP1.0 Diamond Tool – Fine, Plated, 1.0 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)
15-92FP1.5 Diamond Tool – Fine, Plated, 1.5 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)
15-92FP3.0 Diamond Tool – Fine, Plated, 3.0 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)

Additional information

Hãng SX

Allied High Tech

Data sheet: here