• Dung dịch kim cương đánh bóng khuôn mẫu công nghiệp

  HYPREZ® Diamond and Non-Diamond Lapping Slurries

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • dung dịch mài kim cương engis

  Engis HYPREZ® Diamond Compounds and Diamond Paste

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Engis
    Diamond Paste & Diamond Compound
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Bánh mài đá

  Electrogrip® Superabrasive Grinding Wheels

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Mũi mài hợp kim đầu nhọn EngisMũi mài kim cương Engis

  Electrogrip® Diamond Grinding Pins & Mandrels

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Dũa kim cương cầm tay

  Diamond Hand Files

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Đá mài kim cương

  Electrogrip® Specialized Tools

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Giũa thép

  Steel Files

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Dũa kim cương cầm tay

  Diamond Machine Files

  Manufacturer: Engis

  Please call us to get the best price and service

  (+84-28) 3977 8269 – (+84-28) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • bột kim cương Hyprez Five Star EngisBột đánh bóng khuôn DiaMold Engis

  Diamond Compond, Five-Star, Type SC, DiaMold

  tick sản phẩm Manufacturer   Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Bột nhôm mài lỗ HelicalLap Alumina OxideBột nhôm mài lỗ honing trắng White Alumina Oxide

  Aluminum Oxide Abrasives HelicalLap

  • Manufacturer

  HelicalLap

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bột đánh bóng khuôn DiaMold Engis

  DiaMold – High Intensity Polishing (HIP)

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Engis
    HIP
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Dầu mài - Dầu bôi trơn đánh bóng khuôn Engis

  Polishing Lubricants

  tick sản phẩm Manufacturer   Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com