Hướng dẫn công cụ lắp ráp cable 1/2 và connector DIN 7/16

Lidinco giới thiệu bộ công cụ hoàn chỉnh cho việc lắp ráp Connector DIN 7/16 với Cable 1/2" Hướng dẫn lắp ráp Connector DIN 7/16 và Cable 1/2" B1: Dùng cưa cắt đoạn cáp cần lắp connector     B2: Dùng tool cắt cắt vỏ cáp theo tiêu chuẩn connector DIN 7/16 hoặc N hoặc 4.3/10    B2-1: Sau khi cắt bằng tool, các đường kính chuẩn như bên dưới B3: dùng giấy nhám lau sạch lõi cáp (lưu ý lõi cáp được bọc 01 [...]