• Đồng hồ vạn năng để bàn TM8155+

  Benchtop Multimeters Twintex TM-8155+

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Twintex
    TM-8155+
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
  4,350,000 
 • Đồng hồ vạn năng để bàn Siglent SDM3065XĐồng hồ vạn năng điện tử để bàn SDM3065X

  Digital Multimeter Siglent SDM3065X, 6 1/2 digit

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Siglent
    SDM3065X
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Đồng hồ vạn năng để bàn Siglent SDM3055Đồng hồ vạn năng điện tử để bàn SDM3065X

  Digital Multimeter Siglent SDM3055, 5 ½ digit

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Siglent
    SDM3055
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Đồng hồ vạn năng để bàn Siglent SDM3045X, 4 1/2 digit

  Digital Multimeter Siglent SDM3045X, 4 1/2 digit

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Siglent
    SDM3045X
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 2016

  Benchtop Multimeter Keithley 2016

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Keithley
    2016
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 2015

  Benchtop Multimeter Keithley 2015

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Keithley
    2015
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Benchtop Multimeter Keithley 2701

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Keithley
    2701
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Benchtop Multimeter Keithley 2700

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Keithley
    2700
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Benchtop Multimeter Keithley 2010

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Keithley
    2010
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Benchtop Multimeter Keithley 2002/MEM2

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Keithley
    2002/MEM2
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Benchtop Multimeter Keithley 2002/MEM1

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Keithley
    2002/MEM1
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Benchtop Multimeter Keithley 2002

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Keithley
    2002
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com

Benchtop Multimeters