Tungtens Needle Cascade Microtech

PTT12.4-25 Tungsten NeedlePTT12.4-25 Tungsten Needle
Mũi Tungtens cho Probe StationMũi Tungtens cho Probe Station

Tungtens Needle Cascade Microtech

• Manufacturer Cascade Microtech

Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

(028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  • Description

Description

Tip Probes

PTT-06-25 Straight 0.6 micron
PTT-06/4-25 45° Bend 0.6 micron
PTT-12-25 Straight 1.2 micron
PTT-12/4-25 45° Bend 1.2 micron
PTT-24-25 Straight 2.4 microns
PTT-24/4-25 45° Bend 2.4 microns
PTT-120-25 Straight 12 microns
PTT-120/4-25 45° Bend 12 microns
PTT-250-25 Straight 25 microns
PTT-250/4-25 45° Bend 25 microns
PTT-70-25 Catwisker 0.07 microns

• Used with Alessi Probes
• Packets of 25

Needle tungsten 45 DEG

PTT12.4-25 Tungsten Needle 1 PTT24.4-25 Tungsten Needle