thiết kế mạch cao tần

RF Principles & Measurements tranining

  • Description

Description

Bộ thực hành cao tần RF cơ bản và đo lường tín hiệu cao tần RF

1. Đối tượng: phù hợp cho sinh viên năm 1, năm 2 và năm 3

2. Mục tiêu bài thực hành:

– Cung cấp kiến thức cơ bản mạch cao tần và phân tích các thiết bị cao tần

– Các thông số của mạch cao tần

– Thực hiện việc đo lường tín hiệu cao tần dùng máy Network Analyzer và Spectrum analyzer

– Giải quyết các vướng mắc về mạch thu/ phát cao tần

– Phương pháp cân chỉnh để cải thiệt độ chính xác trên mạch cao tần

3. Dành cho giảng viên:

– Bài giảng chuẩn quốc tế bằng Powerpoint

– Thời lượng bài giảng 45 giờ

4. Công cụ hỗ trợ bài thực hành:

– Network analyzer

– Spectrum Analyzer

– Signal Generator