Mach RF-4

Digital RF Communications

  • Description

Description

Bộ thực hành truyền thông cao tần kỹ thuật số – Digital RF Communications

1. Đối tượng: phù hợp cho sinh viên ngành viễn thông năm thứ 2 và thứ 3

2. Mục tiêu bài thực hành:

– Nắm được truyền thông số cơ bản

– Kỹ thuật điều chế số

– Phân tích thu phát cao tần

– Nắm được cấu trúc thu phát

– Sử dụng công cụ đo lường RF

3. Dành cho giảng viên:

– Bài giảng tiêu chuẩn quốc tế dạng powerpoint

– Thời lượng dạy 45 giờ

4. Công cụ hỗ trợ (Option)

– Oscilloscope

– Máy phát tín hiệu cao tần/ phát hàm

– Máy phân tích phổ