Sound Analyser

 • Máy đo độ ồn và thu thập dữ liệu Noise Sentry RTP - 3

  Personal Sound Level Meter Data Logger | Noise Sentry RT Personal

  • Hãng sản xuất

     • Model

     • Bảo hành

        Convergence Instruments

        Noise Sentry RT-P 

        12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích âm thanh Nor 140Máy phân tích âm thanh Norsonic NOR140

  Sound Analyser Nor140

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Norsonic

  Nor140

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Thiết bị đo độ ồn ngoài trời Nor1216 - Norsonic Na Uy (Outdoor microphone)

  Outdoor microphone Nor1217 – Norsonic Na Uy

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Norsonic

  Nor1217

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ thu thập dữ liệu âm thanh, tiếng ồn không dây NSTRW-mk2 - 1

  Wireless Sound Level Meter Data Logger NSRTW_mk2

  • Manufucturer

      • Model

      • Warranty

  Convergence Instrument

  NSRTW-mk2

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Soundbox Nor135 Norsonic 2Soundbox Nor135 Norsonic

  SoundBox Nor135 Norsonic

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Norsonic

  Nor135

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Thiết bị giám sát tiếng ồn Nor1531 - Norsonic Na UyThiết bị giám sát tiếng ồn Nor1531 - Norsonic Na Uy

  Noise Monitoring Terminal Nor1531

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Norsonic

  Nor1531

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hiệu chuẩn âm thanh - Sound Calibration CA114

  Sound Calibrator CA114

  • Manufucturer

      • Model

      • Warranty

  Convergence Instrument

  CA114

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích âm thanh NOR131/NOR132 Norsonicmáy đo âm thanh Nor131/Nor132 Norsonic 1

  Sound Level Meters Nor131/Nor132

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Norsonic

  Nor131/132

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Thiết bị đo độ ồn ngoài trời Nor1218 - Norsonic Na Uy (Outdoor microphone)

  Outdoor microphone Nor1218 – Norsonic Na Uy

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Norsonic

  Nor1218

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy đo độ ồn và phân tích dải tần Nor145 - 1

  Sound level meter and Spectrum analyser – Nor145

  • Manufucturer

      • Model

      • Warranty

  Norsonic

  Nor145

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích âm thanh NOR103 NorsonicMáy phân tích âm thanh Nor103 5

  Sound Level Meter Nor103

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Norsonic

  Nor103

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích âm thanh và rung động Norsonic Nor150 10

  Sound and Vibration Analyser Nor150

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Norsonic

  Nor150

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com