• Đĩa mài kim cương Dia-Grid RIGID - Grinding Disc

  Dia-Grid Rigid Diamond Discs – Resin Bond

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Dia-Grid Rigid – Resin Bond
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Giấy nhám mịn Alumina Zirconia

  Zirconia Alumina Discs

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Zirconia Alumina
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Giấy mài Silicon Carbide không dán 8inch

  Silicon Carbide Plain Back Discs – 08″

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Silicon Carbide Paper
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Giấy mài Silicon Carbide không dán 8inchGiấy mài, đánh bóng độ chính xác cao, Silicon Carbide Paper Allied High Tech 50-10045, 50-10046, 50-10050, 50-10055, 50-10060, 50-100xx

  Silicon Carbide Paper, Adhesive Back Disc, 8″

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Silicon Carbide Adhesive Back Disc 8″
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Giấy mài Silicon Carbide loại dán 10"

  Silicon Carbide Plain Back Disc – 08″

  • Manufacturer: Allied High Tech
  • Model: 50-10000, 50-10001, 50-10005, 50-10010, 50-10015, 50-10020, 50-100xx
  • Warranty: 12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Giấy mài Silicon Carbide không dán 8inchSILICON CARBIDE PLAIN BACK DISCS - 10" Allied Hight Tech 50-11000, 50-11003, 50-11005, 50-11010, 50-11015, 50-11020, 50-110xx

  Silicon Carbide Plain Back Discs – 10″

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Sillicon Carbide Paper
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Giấy mài cho máy đánh bóng mẫu 12" loại không dánSILICON CARBIDE PLAIN BACK DISCS - 12" Allied Hight Tech 50-10145, 50-10146, 50-10150, 50-10155, 50-10160, 50-10165, 50-101xx

  Silicon Carbide Plain Back Discs – 12″

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Sillicon Carbide Paper 12″
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Đĩa mài kim cương Dia-Grid RIGID - Grinding Disc

  Dia-Grid Diamond Discs – Resin Bond – 08″

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Dia-Grid Diamond – Resin Bond
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Vải đánh bóng mẫu kim tương – Vel-ClothCấu trúc Vel Cloth

  Polishing Cloth Vel-Cloth

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Vel Cloth
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Đĩa vải đánh bóng mẫu – không dệt – Final ACấu trúc Final A

  Polishing Cloth Final A

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Final A
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Vải dệt đánh bóng mẫu kim tương – White LabelCấu trúc Vel Cloth

  Polishing Cloth White Label

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    White Label
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Đĩa mài mịn Red Final CNỉ đánh bóng mẫu Red Final C 90-500-352

  Red Final C

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Red Final C
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com