• Bột đồng dẫn điện đóng khuôn mẫu phòng thí nghiệmMẫu sau khi đóng khuôn bằng Conductive powder

  Conductive Powders

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Conductive Powder
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Sáp cố định mẫu - Mounting Wax HotSáp cố định mẫu - Mounting Wax

  Mounting Wax – Hot

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    71-10040
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Mouting Wax disc

  MOUNTING WAX DISCS

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    71-10400, 71-10210
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Bột Epoxy đúc mẫu nóng – Black Glass Epoxy – USA

  Black Glass – Filled Epoxy Powder

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    150-10105, 150-10110
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Nhựa đúc nóng mẫu – Blue Diallyl Phthalate – USA

  Blue Diallyl Phthalate Powders

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Blue Diallyl Phthalate Powder
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Dung dịch hòa tan keo Epoxy – Epoxy Dissolver

  Epoxy Dissolver

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    145-50210
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Keo dán linh kiện EpoxyBond 110

  EpoxyBond 110

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    71-10000, 71-10005
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Dung dịch đông cứng mẫu EpoxymountDung dịch đông cứng mẫu Epoxymount

  Cold Mounting – Epoxymount

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    EpoxyMount
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Chất làm đông cứng mẫu EpoxySetEpoxySet - Chất làm đông cứng mẫu Allied Hight Tech 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010

  Cold Mounting – Epoxyset

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    EpoxySet
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Chất đúc mẫu nguội hệ acrylic QuickCureQuickcure Acrylic - Allied

  Quickcure Acrylic – Allied

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Allied

  170-100XX 

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Chất đúc mẫu nguội hệ Acrylic QuickSetQuickset Acrylic - Bộ dung dịch nhựa làm cứng Allied High Tech 185-10000, 185-10020, 185-10005, 185-10030, 185-10040 1

  Quickset Acrylic Cold Mounting Sample

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    QuickSet Acrylic
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • MOUNT PROTECTION CAPS Allied High Tech 198-19995, 198-19997, 198-20000, 198-20005, 198-20010, 198-20015

  Mount Protection Caps

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Mount Protection Cap
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com