Product Tag - source meter

 • Hệ thống sourcemeter để bàn Keithley 6482 Dual Channel

  Hệ thống sourcemeter để bàn Keithley 6482 Dual Channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley

  6482

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2601B Single-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2601B Single-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2601B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2604B Dual-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2604B Dual-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley  

  2604B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2611B Single-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2611B Single-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2611B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2612B Dual-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2612B Dual-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2612B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2614B Dual-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2614B Dual-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2614B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2634B Dual-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2634B Dual-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2634B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2635B Single-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2635B Single-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2635B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2636A Dual-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2636A Dual-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2636A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2636B Dual-channelHệ thống sourcemeter Keithley 2636B Dual-channel

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2636B Dual-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2636B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2651A High Power

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2651A High Power

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2651A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2790

  Hệ thống sourcemeter Keithley 2790

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2790

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com