Product Tag - Oscilloscopes

Oscilloscopes

 • Logic analyzer probe

  Logic analyzer probe

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  Logic analyzer 

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hiện sóng cầm tay SHS1062, 2 kênh, 60MHz

  Máy hiện sóng cầm tay Siglent SHS1062, 2 CH, 60MHz

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Siglent

  SHS1062

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  Đăc Biệt: Cho mượn máy trong lúc chờ hàng

 • Máy hiện sóng cầm tay Metrix OX 6062B SD 60MHz, 2CH

  Máy hiện sóng cầm tay Metrix OX 6062B SD 60MHz, 2CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Metrix 

  OX 6062B SD

  12 tháng

  Đặc biệt: có máy cho mượn trong lúc chờ đặt hàng (điện thoại để biết thêm chi tiết)

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hiện sóng cầm tay Metrix OX 7042 40MHz, 2CH

  Máy hiện sóng cầm tay Metrix OX 7042 40MHz, 2CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Metrix 

  OX 7042

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hiện sóng cầm tay Metrix OX 7062 60MHz, 2CH

  Máy hiện sóng cầm tay Metrix OX 7062 60MHz, 2CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Metrix

  OX 7062

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hiện sóng cầm tay Metrix OX 7102 100MHz, 2CH

  Máy hiện sóng cầm tay Metrix OX 7102 100MHz, 2CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Metrix 

  OX 7102

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hiện sóng cầm tay Metrix OX 7104 100MHz, 4CH

  Máy hiện sóng cầm tay Metrix OX 7104 100MHz, 4CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Metrix 

  OX 7104

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hiện sóng cầm tay Metrix OX 7202 200MHz, 2CH

  Máy hiện sóng cầm tay Metrix OX 7202 200MHz, 2CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Metrix 

  OX 7202

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hiện sóng cầm tay Metrix OX 7204 200MHz, 4CH

  Máy hiện sóng cầm tay Metrix OX 7204 200MHz, 4CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Metrix 

  OX 7204

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hiện sóng cầm tay Micsig MS207T, 70MHz, 2 CH

  Máy hiện sóng cầm tay Micsig MS207T, 70MHz, 2 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Migsig

  MS207T

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  Đặc biệt: Có máy cho mượn trong lúc chờ đặt hàng (điện thoại để biết thêm chi tiết)

 • Máy hiện sóng cầm tay Micsig MS310IT, 100MHz, 2 CH

  Máy hiện sóng cầm tay Micsig MS310IT, 100MHz, 2 CH

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Micsig 

  MS310IT

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  39,100,000 
 • Máy hiện sóng cầm tay Micsig MS510IT, 100MHz, 2 CH

  Máy hiện sóng cầm tay Micsig MS510IT, 100MHz, 2 CH

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Micsig  

  MS510IT

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  ly