• Chất chống dính khuôn, chất tách khuôn, chất tráng khuôn Mold Releases

  Chất chống dính khuôn, chất tráng khuôn – Mold Releases

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Mold Releases
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Chất đúc mẫu nguội hệ acrylic QuickCureChất làm cứng, đông cứng vật mẫu, Quickcure Acrylic Allied High Tech 170-10000, 170-10015, 170-10020, 170-10005, 170-10035, 170-10025, 170-10026

  Chất đúc mẫu nguội hệ Acrylic – Quickcure Acrylic

  • tick sản phẩm Thương hiệu
   tick sản phẩm Mã sản phẩm
     Allied High Tech
     Quickcure Acrylic
   Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
   √ Hotline:
   √ Mail:
   √ Form báo giá:
     028.3977.8269 / 028.3601.6797
   sales@lidinco.com
 • Chất đúc mẫu nguội hệ Acrylic QuickSetBột đúc mẫu nguội Acrylic Power 185-10020 (1)

  Dung dịch đúc mẫu nguội hệ Acrylic – Acrylic QuickSet

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Quickset Arylic
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Dung dịch hòa tan keo Epoxy – Epoxy Dissolver

  Dung dịch hòa tan keo Epoxy – Epoxy Dissolver

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    145-50210
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Mouting Wax disc

  Đĩa sáp dán cố định mẫu – Mounting Wax Disc

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    71-10400, 71-10210
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Chất làm đông cứng mẫu EpoxySetEpoxySet - Chất làm đông cứng mẫu Allied Hight Tech 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010

  EpoxySet – Chất làm đông cứng mẫu

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    EpoxySet
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Keo dán linh kiện EpoxyBond 110

  Keo dán linh kiện EpoxyBond 110

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    71-10000, 71-10005
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Khuôn đúc mẫu nguội bằng Sillicone - Sử dụng nhiều lần

  Khuôn đúc mẫu nguội Silicone -Silicone Mold Cups

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Silicon Mold Cup
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Khuôn nhựa đúc mẫu nguội chỉ dùng một lần

  Khuôn đúc mẫu nguội sử dụng một lần

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Khuôn đúc mẫu nguội
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Khuôn nhựa đúc mẫu nguội - Đế rời 2cốc đúc mẫu allied high tech

  Khuôn nhựa đúc mẫu nguội – Đế rời

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Khuôn đúc Epoxy
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy hút chân không quá trình đúc mẫu nguội VacuPrepMáy hút chân không quá trình đúc mẫu nguội VacuPrep - 1

  Máy đúc mẫu nguội VacuPrep – Allied High Tech

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    Allied High Tech
    175-30000
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Dung dịch đông cứng mẫu EpoxymountDung dịch đông cứng mẫu Epoxymount

  Nhựa Epoxy và chất đóng rắn cho đúc mẫu nguội – EpoxyMount

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    EpoxyMount
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com