Dung dịch Cắt, Mài, Đánh bóng X-Lube

Dung dịch Cắt, Mài, Đánh bóng X-Lube Allied Hight Tech 15-92XL32, 15-92XL128 1Dung dịch Cắt, Mài, Đánh bóng X-Lube Allied Hight Tech 15-92XL32, 15-92XL128 1
Dung dịch Cắt, Mài, Đánh bóng X-LubeDung dịch Cắt, Mài, Đánh bóng X-Lube
Dung dịch Cắt, Mài, Đánh bóng X-Lube  Allied Hight Tech 15-92XL32, 15-92XL128Dung dịch Cắt, Mài, Đánh bóng X-Lube  Allied Hight Tech 15-92XL32, 15-92XL128

Dung dịch Cắt, Mài, Đánh bóng X-Lube

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 15-92XL32, 15-92XL128
  • Bảo hành: 12 tháng

Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

(028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung
  • DOWNLOAD

Mô tả

X-LUBE CUTTING-GRINDING-POLISHING FLUID

X-Lube is a solvent-free lubricant used for cutting, grinding and polishing applications. It is used to submerge samples while cutting/grinding to avoid overheating, or added in small quantities with diamond compound for polishing applications. Specially formulated to minimize splashing.

15-92XL32 X-Lube, Cutting-Grinding-Polishing Fluid, 32 oz. (950 mL)
15-92XL128 X-Lube, Cutting-Grinding-Polishing Fluid, 128 oz. (3.8 L)

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Allied High Tech

Data sheet: here