ĐAI MÀI   ABRASIVE BELTS – ZIRCONIA ALUMINA Allied Hight Tech 50-10420 -Z, 50-10425 -Z, 50-10435 -Z

Đai Mài Abrasive Belts – Zirconia Alumina

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-10420 -Z, 50-10425 -Z, 50-10435 -Z
  • Bảo hành: 12 tháng

Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

(028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung
  • Datasheet

Mô tả

ABRASIVE BELTS - ZIRCONIA ALUMINADurable cloth-backed abrasive belts for various grinding requirements. Use Zirconia Alumina for heavy stock removal.

50-10420-Z Zirconia Alumina Cloth, 60 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10425-Z Zirconia Alumina Cloth, 80 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10435-Z Zirconia Alumina Cloth, 120 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Allied High Tech