bộ thực hành giảng dạ xử lý tín hiệu số DSP

Bộ thực hành giảng dạy xử lý tín hiệu số (DSP)

Bộ thực tập ME2300 là gói bộ thực tập sẵn sàng để dạy, mục tiêu là cho sinh viên đại học năm thứ 3 và cuối cùng gói. Bộ thực tập giảng dạy này tập trung vào xử lý tín hiệu kỹ thuật số, mô phỏng, và thực hiện phần cứng sử dụng FPGA.

  • Mô tả

Mô tả

Digital Signal Processing (DSP)

Bộ thực hành, bộ thực tập mô phỏng xử lý tín hiệu số DSP

Giải pháp Tổng quan

Bộ thực hành DSP là gói bộ thực tập sẵn sàng để dạy, mục tiêu là cho sinh viên đại học năm thứ 3 và cuối cùng gói. Bộ thực tập giảng dạy này tập trung vào xử lý tín hiệu kỹ thuật số, mô phỏng, và thực hiện phần cứng sử dụng FPGA. Bộ thí nghiệm được thiết kế đặc biệt để cho phép sinh viên học một DSP hoàn thành chu trình thiết kế: bắt đầu với thiết kế và mô phỏng sử dụng các công cụ phần mềm để thực hiện cuối cùng trên một nền tảng phần cứng dựa trên FPGA.
Chương trình học này bao gồm:

  • Tài liệu bài giảng trong định dạng có thể chỉnh sửa Microsoft ® PowerPoint ®
  • Bài giảng thí nghiệm có thể chỉnh sửa định dạng Microsoft Word ®
  • Bo Altera® DE2 Development and Education Board
  • Altera Quartus ® ® II và DSP Builder phần mềm thiết kế vi mạch

Chương trình học này được thiết kế để truyền đạt kiến ​​thức trong:

 + Time and frequency domain representations and signal analysis ( Miền thời gian và tần số, phân tích tín hiệu số )
+ Z-Transform and filtering concepts ( khái niệm Z- transform và lọc )
+ FIR and IIR digital filter designs ( thiết kế bộ lọc số FIR, IIR)
+ Efficient FIR and IIR digital filter implementations ( Hiệu quả bộ lọc FIR, IIR)

 

 + FFT applications ( Chuỗi Fourier)
+ The MathWorks MATLAB®, Simulink® , and Altera DSP Builder usage ( Các chương trình dùng trong bộ thực hành )
+  Measurement instruments usage ( hướng dẫn dùng các thiết bị đo lường )