Bộ thực tập điều khiển DC

Bộ thực tập điều khiển DC

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

lai-dc

Khối điều khiển

Bộ điều khiển tốc độ động cơ DC dùng PWM EM-24-02-01

1.    Có thể lựa chọn chế độ hoạt động ¼ vòng, ½ vòng hoặc 1 vòng

2.    Điều chỉnh tốc độ bằng cách cài đặt bên trong

2.1         Tín hiệu analog 0-10V, trong chế độ ¼ vòng, ½ vòng (thuận)

2.2         Tín hiệu analog -10V~0V~+10V, trong chế độ 1 vòng (thuận hoặc nghịch)

3.    Có thể kết nối máy phát hàm: thời gian tích hợp t = 0.1-100s, 4 phạm vi lựa chọn.

4.    Bộ so sánh: giá trị âm hoặc dương.

5.    Điều chỉnh tham số của khối điều khiển PI để điều khiển dòng lặp

–      Kp = 0.1 ….

–      Ti = 5 … 500ms

6.    Dòng điện giới hạn 1 – 125% chỉ số tối đa

7.    Điều chỉnh tham số khối PI để điều khiển dòng lặp

–      Kp = 1 … 48

–      Ti = 2 lựa chọn phạm vi 0.5 …. 5ms và 5 …. 50ms

8.    Máy phát PWM có thể tạo tín hiệu âm hoặc dương

9.    Tốc độ của động cơ được quy thành 1024 bit rồi chuyển đổi thành điện ±10V và điều chỉnh tăng 0.1 – 1

10. Bộ phận bù TR cho động cơ sẽ được kết nối trong trường hợp vòng hở, như vậy tốc độ cẽ thay đổi từ không tải thành có tải

–      Điều chỉnh tăng 0.8 – 2 cho tổn hao đồng

11. Cảm biến hiệu ứng Hall sẽ phát hiện dòng hồi tiếp và chuyển đổi thành điện áp ±10V điều chỉnh tăng 0.5 – 1

12. 4 LED 7 đoạn sẽ hiển thị giá trị tốc độ

Khối công suất

Khối nghịch lưu cầu công suất IGBT EM-24-02-02

1.    Dòng gate của động cơ được điều khiển bằng mạch chỉnh lưu cầu

2.    Chỉnh lưu cầu toàn phần một pha

3.    Có thể đo được dòng gate của động cơ

4.    Có bộ phát hiện dòng để điều khiển

5.    Có thể đo được buss DC

Thí nghiệm tiêu biểu

1.    Điều khiển ¼ vòng mạch hở

2.    Điều khiển ½ vòng hở mạch

3.    Điều khiển 4/4 vòng hở mạch

4.    Điều khiển ¼, ½, 4/4 vòng hở mạch bù IR

5.    Bộ điều khiển tần số quay PI 1/4

6.    Bộ điều khiển tần số quay PI 2/4

7.    Bộ điều khiển tần số quay PI 4/4

8.    Bộ điều khiển tần số quay PI 1/4 với bộ điều khiển dòng PI

9.    Bộ điều khiển tần số quay PI 2/4 với bộ điều khiển dòng PI

10. Bộ điều khiển tần số quay PI 4/4 với bộ điều khiển dòng PI

Động cơ DC chống va chạm EM-30-01-01

o    Công suất bình thường         : 370KW

o    Điện áp bình thường            : 200 V

o    Dòng điện bình thường         : 3.5 A

o    Tốc đọ bình thường            : 1750 rpm

o    Điện áp kích                      : 200V

o    Dòng kích                          : 0.2A

o    Kết nối                             : 4mm

ELECTROMAGNETIC BREAK EM-30-06-09

sử dụng tải theo nguyên lý dòng điện Eddy để kiểm tra đặc tính máy điện, thích hợp để kiểm tra động cơ, kiểm tra ngõ ra của động cơ  khi đang gắn tải tùy chọn.

o    Công suất               : 370W

o    Điện áp                  : 0~110VDC

o    Dòng điện               : 0.6A

o    Tốc độ                   : 1750 rpm

o    Kết nối                    : 4mm

o    Đế                         : có khóa gắn các bộ phận rời

Phụ kiện

1.    Dây nối 4mm

2.    Hướng dẫn sử dụng

3.    Hướng dẫn thí nghiệm

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Hãng Khác