DSB-SC and SSB Modulator & Demodulator

Thực hành Truyền thông Analog

Bộ thực hành Truyền thông Analog, dễ hiểu, dễ thực tập và vận hành.

 • Mô tả
 • Thông tin bổ sung

Mô tả

Bộ thực hành Truyền thông Analog

1. Mục tiêu đào tạo:

 • Hiểu lý thuyết cơ bản truyền thông Analog
 • Khả năng thiết kế và thực hành Điều chế/ Giải điều chế Analog
 • Hiểu được các ứng dụng Điều chế / Giải điều chế Analog

2. Các bài thực hành:

 • Lọc chủ động bậc 2 ( lọc thông thấp, thông cao, lọc thông band, lọc chặn dãi…)
 • Dao động RF ( dao động  Colpitts, Hartley, Crystal, điện áp…)
 • Điều chế AM/ Giải điều chế AM
 • Điều chế DSB-SC, SSB/ Giải điều DSB-SC, SSB
 • Điều chế FM/ Giải điều chế FM
 • Ghép kênh TDM/ tách kênh TDM
 • Ghép kênh FDM/ Tách kênh FDM
 • Đổi Analog to Digital
 • Đổi Digital to Analog
 • Bộ đổi tần số
 • Bộ phục hồi tín hiệu
 • Đồng bộ vòng khoá pha

3. Sơ lược chi tiết các bài thực hành:

Bài 1 

Second Order Active Filters & RF Oscillators Experiments Module
Lab 1 Second Order Active Filters
Experiment 1 Second Order Active Low-pass Filter (Low-pass -3dB Frequency: 1 kHz ~ 3 kHz)
Experiment 2 Second Order Active High-pass Filter (High-pass -3 dB Frequency: 5 kHz ~ 10 kHz)
Experiment 3 Second Order Active Band-pass Filter (Center Frequency:10 kHz ~ 100 kHz, Bandwidth: (6 kHz ~ 60 kHz)
Experiment 4 Second Order Active Band-stop Filter (Cutoff Frequency: 10 kHz ~ 100 kHz, Bandwidth:6 kHz ~ 60 kHz)
Lab 2 RF Oscillators
Experiment 1 Colpitts Oscillator (Oscillation Frequency: 1 MHz ~ 9 MHz)
Experiment 2 Hartley Oscillator (Oscillation Frequency: 500 kHz ~ 1.8 MHz)
Experiment 3 Crystal Oscillator (Oscillation Frequency: 500 kHz ~ 1.8 MHz)
Experiment 4 Voltage Controlled Oscillator (Oscillation Frequency: 3.5 MHz ~ 4 MHz)

 

Bài 2

AM Modulator & Demodulator Experiments Module
Lab 3 AM Modulator
Experiment 1 Transistor AM Modulator (Carrier Signal: 1.5 kHz ~ 2 kHz, Audio Signal: 500 Hz ~ 1 kHz)
Experiment 2 MC1496 AM Modulator (Carrier Signal: 500 kHz ~ 1 MHz, Audio Signal: 500 Hz ~ 1 kHz)
Lab 4 AM Demodulator
Experiment 1 AM Diode Detector (Carrier Signal:300 kHz, Audio Signal: 500 Hz ~ 2 kHz)
Experiment 2 AM Product Detector (Carrier Signal: 500 kHz ~ 1 MHz, Audio Signal: 500 Hz ~ 1 kHz)

 

Bài 3

DSB-SC and SSB Modulator & Demodulator Experiments Module
Lab 5 DSB-SC and SSB Modulator
Experiment 1 DSB-SC Modulator (Carrier Signal: 100 kHz ~ 500 kHz, Audio Signal: 500 Hz ~ 1 kHz)
Experiment 2 SSB Modulator (Carrier Signal: 200 kHz, Audio Signal: 500 Hz ~ 1 kHz)
Lab 6 DSB-SC and SSB Demodulator
Experiment 1 DSB-SC Product Detector (Carrier Signal: 100 kHz ~ 500 kHz, Audio Signal: 500 Hz ~ 1 kHz)
Experiment 2 SSB Product Detector (Carrier Signal: 200 kHz, Audio Signal: 500 Hz ~ 1 kHz)

 

Và còn nhiều bài khác……

4. Công cụ hỗ trợ thực hành ( Option)

Máy hiện sóng 60MHz Digital Storage Oscilloscope
20939 Bandwidth with 2 Input Channels 60 MHz
Real-Time 250MSa/s
Equivalent-Time Sampling 25GSa/s
Memory Length per Channel 4k
Peak Detect as Fast as 10ns
Save/Recall of Front Panel Settings & Waveforms 15
Display 5.6″ TFT Color
Auto Measurements 19
Arithmetic Operators Add, Subtract, FFT
PC Connection USB Port
PC Interface Real Time Software Package
Máy phân tích phổ 500MHz Spectrum Analyzer
PROD-412911-01 Frequency range 0.15~500MHz
Center frequency display Accuracy ±100kHz
Marker accuracy (0.1%span+100kHz)
Resolution of frequency display 100kHz (4.5digit LED)
Frequency Scanwidth Accuracy ±10%
IF bandwidth (-3dB) 400kHz and 20kHz
Video-filter (ON) 4kHz
Sweep rate 43Hz
Amplitude range -100dBm to +13dBm

 

 

 

 

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Hãng Khác