Duty Cycle Phase Controller

Bộ điều khiển tỉ lệ xung

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Duty Cycle Phase Controller

– Power Supply : +15V/0V/-15V
– Synchronization Voltage : 5-400V,50/60Hz
– Output Phase Control : Positive and Negative
– Duty Cycle (D) : 0.00, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00
– Protection : 5A Fuse With Fuse Holder
– Terminal Socket : 4mm Safety Type
– Unit Type : Panel H1

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Hãng Khác