• Vòng giữ mẫu, cố định mẫu cho máy đánh bóng lapping

  Hyprez Conditioning Rings, Work Rings & Part Holding Devices

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Dung dịch kim cương đánh bóng khuôn mẫu công nghiệp

  HYPREZ® Diamond and Non-Diamond Lapping Slurries

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Lưỡi cắt kim cương Engis

  Electrogrip® Diamond Circular Saw Blades

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Giấy mài, Tấm đánh bóng cho máy Lapping và Polishing -1

  HYPREZ® Planarization & Polishing Pads

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Engis
    Polishing Pad
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Giũa thép

  Steel Files

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Bột kim cương mài đánh bóng Engis

  Engis® Micron and CBN Diamond Powders

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com