Accessories

 • bột kim cương Hyprez Five Star EngisBột đánh bóng khuôn DiaMold Engis

  Diamond Compond, Five-Star, Type SC, DiaMold

  tick sản phẩm Manufacturer   Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Mũi mài hợp kim đầu nhọn EngisMũi mài kim cương Engis

  Electrogrip® Diamond Grinding Pins & Mandrels

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Hyprez Composite Lapping Plates

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Engis
    Lapping plate
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Dũa kim cương cầm tay

  Diamond Hand Files

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Dầu mài - Dầu bôi trơn đánh bóng khuôn Engis

  Polishing Lubricants

  tick sản phẩm Manufacturer   Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Đá mài kim cương

  Electrogrip® Specialized Tools

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Bột kim cương mài đánh bóng Engis

  Engis® Micron and CBN Diamond Powders

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Giũa thép

  Steel Files

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • FastLap Lapping Plate Facing/Grooving Device

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Dụng cụ đánh bóng mặt ngoài ống trụ - đánh bóng OD

  External Expanding Cast Iron Laps & Lap Holders

  tick sản phẩm Manufacturer
    HellicalLap
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com

   

 • Vòng giữ mẫu, cố định mẫu cho máy đánh bóng lapping

  Hyprez Conditioning Rings, Work Rings & Part Holding Devices

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Tấm mài phẳng thủ công Cast Iron Hand Lapping Plates

  Cast Iron Hand Lapping Plates

  tick sản phẩm Manufacturer
    HelicalLap
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com