• Bột kim cương mài đánh bóng Engis

  Engis® Micron and CBN Diamond Powders

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • FastLap Lapping Plate Facing/Grooving Device

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Vòng giữ mẫu, cố định mẫu cho máy đánh bóng lapping

  Hyprez Conditioning Rings, Work Rings & Part Holding Devices

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Dung dịch kim cương đánh bóng khuôn mẫu công nghiệp

  HYPREZ® Diamond and Non-Diamond Lapping Slurries

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Lưỡi cắt kim cương Engis

  Electrogrip® Diamond Circular Saw Blades

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Giấy mài, Tấm đánh bóng cho máy Lapping và Polishing -1

  HYPREZ® Planarization & Polishing Pads

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Engis
    Polishing Pad
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Giũa thép

  Steel Files

  tick sản phẩm Manufacturer
    Engis
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Dụng cụ đánh bóng mặt ngoài ống trụ - đánh bóng OD

  External Expanding Cast Iron Laps & Lap Holders

  tick sản phẩm Manufacturer
    HellicalLap
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com

   

 • Tấm mài phẳng thủ công Cast Iron Hand Lapping Plates

  Cast Iron Hand Lapping Plates

  tick sản phẩm Manufacturer
    HelicalLap
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com

   

 • Hyprez Composite Lapping Plates

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Engis
    Lapping plate
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com