Accessories

 • Bột mài khuôn Engis DiaMold, Five-Star, Type SC 4Bột mài khuôn Engis DiaMold, Five-Star, Type SC 5

  Diamond Compond, Five-Star, Type SC, DiaMold

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

   Engis USA

  Hyperz Diamond Compound

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Các hợp chất kim cương Engis

  Electrogrip® Specialized Tools

  Manufacturer: Engis

  Please call us to get the best price and service

  (+84-28) 3977 8269 – (+84-28) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Tấm Composit kết hợp Hyprez Engis gốm

  Hyprez Composite Lapping Plates

  Manufacturer: Engis

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • dũa thép

  Steel Files

  Manufacturer: Engis

  Please call us to get the best price and service

  (+84-28) 3977 8269 – (+84-28) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dầu Nhớt, Chất Bôi Trơn Engis

  Polishing Lubricants

  Manufacturer: Engis

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ đo độ phẳng, thước đo độ phẳng Flatness Gauges

  Hyprez Lapping Plate Flatness Gauges

  • Manufucturer

      • Warranty

  Engis

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bột kim cương Engis

  Engis® Micron and CBN Diamond Powders

  Manufacturer: Engis

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Thiết bị đo độ bóng bằng chùm sáng đơn sắc Engis

  Hyprez Optical Flats and Monochromatic Lights (FMD)

  • Manufucturer

      • Warranty

  Engis

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Thiết bị mài rảnh cho đĩa mài Engis

  FastLap Lapping Plate Facing/Grooving Device

  Manufacturer: Engis

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Tấm mài phẳng cho máy lapping 1

  Hyprez Composite Lapping Plates

  • Manufucturer

  Engis

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy liên kết Engis

  Hyprez Conditioning Rings, Work Rings & Part Holding Devices

  Manufacturer: Engis

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Thiết bị phục hồi độ phẳng và mài rãnh cho bánh mài

  FastLap Lapping Plate Facing/Grooving Device

   • Manufacturer: Engis
   • Warranty: 12 month

   Please call us to get the best price and service

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com