• Vải len đánh bóng mẫu kim tương – Final POLCấu trúc Final Pol

  Polishing Cloth Final Pol

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Final POL
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • CARBIDE END MILLS Allied Hight Tech 15-922F0.25, 15-922F0.5, 15-922F0.7, 15-922F1.0, 15-922F1.5, 15-922FP0.xx

  Carbide End Mills

  • Manufacturer: Allied High Tech
  • Model: 15-922F0.25, 15-922F0.5, 15-922F0.7, 15-922F1.0, 15-922F1.5, 15-922FP0.xx
  • Warranty: 12 month

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Khuôn, nắp nhựa Allied High Tech 198-10000, 198-10005, 198-10010, 198-10014, 198-10015, 198-10020

  Mounting Cups – Disposable

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Mounting Cups
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com