• ELECTRONIC BALANCE/SCALE Allied High Tech 145-90000

  Electronic Balance/Scale

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    145-90000
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Dầu mài bôi trơn GreenLube - Allied High TechDầu mài bôi trơn GreenLube - 2

  Lubricants GreenLube

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Allied High Tech
    GreenLube 
    12 monthly
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com

   

 • Phụ kiện cắt TECHCUT 5 ACCESSORIES Allied Hight Tech 5-xxxx

  TECHCUT 5 ACCESSORIES

   • Manufacturer: Allied Hight Tech
   • Model: 5-5320, 5-5325, 5-5330, 5-5350, 5-5520, 5-5525, 5-5540, 5-5545, 5-5555, 5-5560, 5-5730, 5-5070, 5-4050
   • Warranty: 12 month

   Please call us to get the best price and service

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • FERROMAGNETIC SUPPORT DISCS Allied Hight Tech 55-51000, 55-51002, 55-51005

  Ferromagnetic Support Discs

   • Manufacturer: Allied High Tech
   • Model: 55-51000, 55-51002, 55-51005
   • Warranty: 12 month

   Please call us to get the best price and service

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • ULTRASONIC CLEANER ACCESSORIES Allied Hight Tech 95-18025, 95-28025, 95-38025, 95-58025, 95-10200, 95-102xx

  Ultrasonic Cleaner Accessories

  • Manufacturer: Allied Hight Tech
  • Model: 95-18025, 95-28025, 95-38025, 95-58025, 95-10200, 95-10205, 95-10215, 95-10220, 95-10113, 95-10133, 95-10153, 95-10115, 95-10135, 95-10155, 95-10175, 95-10195, 95-10110,  95-10130, 95-10150, 95-10170, 95-10190
  • Warranty: 12 month

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • MOLD RELEASES Allied High Tech 200-10005, 200-10006, 200-10010, 200-10015, 200-10100

  Mold Releases

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Mold Realeses
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Đĩa keo hỗ trợ dán hai mặt - Double Sided Adhesive DiscsĐĩa dán hai mặt hỗ trợ quá trình mài, đánh bóng 1

  OUBLE SIDED ADHESIVE DISCS

  tick sản phẩm Manufacturer   Allied High Tech
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • LOC-TITE SAMPLE ADHESIVES Allied Hight Tech 71-40045, 71-40045G 1LOC-TITE SAMPLE ADHESIVES Allied Hight Tech 71-40045, 71-40045G

  Loc-Tite Sample Adhesives

  • Manufacturer: Allied Hight Tech
  • Model: 71-40045, 71-40045G
  • Warranty: 12 month

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Chất đúc mẫu nguội hệ Acrylic QuickSetQuickset Acrylic - Bộ dung dịch nhựa làm cứng Allied High Tech 185-10000, 185-10020, 185-10005, 185-10030, 185-10040 1

  Quickset Acrylic Cold Mounting Sample

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    QuickSet Acrylic
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • MAGNETIC BASES Allied Hight Tech 90-208300, 90-208302, 90-208305 1MAGNETIC BASES Allied Hight Tech 90-208300, 90-208302, 90-208305

  MAGNETIC BASES

  • Manufacturer: Allied High Tech
  • Model: 90-208300, 90-208302, 90-208305
  • Warranty: 12 month

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu – Dạng len – Final P

  Polishing Cloth Final P

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Final P
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • LED ILLUMINATION SYSTEMS Allied Hight Tech 120-600100, 120-600120, 120-600200, 120-600400, 120-600600, 120-4000xx

  LED ILLUMINATION SYSTEMS

  • Manufacturer: Allied Hight Tech
  • Model: 120-600100, 120-600120, 120-600200, 120-600400, 120-600600, 120-4000xx
  • Warranty: 12 month

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com