• Máy phát xung, hàm Keysight 33520BWaveform Generator, Keysight 33520B, 30 MHz, 2-Channel

  Waveform Generator, Keysight 33520B, 30 MHz, 2-Channel

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Keysight
    33520B
    12 monthly
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Wilkinson splitters Huber & Suhner

  Wilkinson splitters

  • Manufacturer: Huber & Suhner
  • Model: Wilkinson splitters
  • Warranty: 12 month

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Wired DAQ for Ipad Vibration analyzer and balancing systemWired DAQ for Ipad Vibration analyzer and balancing system GT 120 -1

  Wired DAQ for Ipad Vibration analyzer and balancing system

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    GTI Predictive
    GT-120-DAQ
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Wireless 2 Axis Accelerometer GTI-220 Generation 3

  Wireless 2 Axis Accelerometer GTI-220 Generation 3

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    GTI Predictive
    GT-220
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Wireless Communication Trainers

  Wireless Communication training

 • Thiết bị đo độ ồn Wireless NSRTW-mk3 kèm phụ kiệnBộ ghi dữ liệu âm thanh Convergence Instruments NSRTW_MK3

  Wireless Sound Level Meter type 1 microphone NSRTW_mk3

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Convegence Instruments
    NSRTW_mk3
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy kiểm tra điện áp chịu đựng Tsuruga 8528 1

  Withstand Voltage Tester Tsuruga 8528

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Tsuruga
    8528
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy kiểm tra điện áp chịu đựng TongHui TH9110Máy kiểm tra điện áp chịu đựng TongHui TH9110 -1

  Withstand Voltager Tester Tonghui TH9110

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    TongHui
    TH9110
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com

   

 • WLAN / WiFi antennas Huber & Suhner

  WLAN / WiFi antennas

  • Manufacturer: Huber & Suhner
  • Model: WLAN / WiFi
  • Warranty: 12 month

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • XLUBE-2Dung dịch Cắt, Mài, Đánh bóng X-Lube

  X-Lube cutting- Grinding- Polishing fluid

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    15-92XL32, 15-92XL128
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy phay, mài, đánh bóng mẫu X-Prep độ chính xác cao

  X-Prep Precision Milling/Polishing System

  • Manufacturer

  Model

  • Warranty

  Allied High Tech

  The X-Prep®

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • X-Prep Vision™ - Substrate Measurement Instrument Allied High Tech X-Prep Vision™

  X-Prep Vision™ – Substrate Mesurement

  • Manufacturer

  Model

  • Warranty

  Allied High Tech

  X-Prep Vision™

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com