Vật liệu tiêu hao Allied High Tech

 • LOC-TITE SAMPLE ADHESIVES Allied Hight Tech 71-40045, 71-40045G 1LOC-TITE SAMPLE ADHESIVES Allied Hight Tech 71-40045, 71-40045G

  Loc-Tite Sample Adhesives

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 71-40045, 71-40045G
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ chất đông cứng cho quá trình đúc nguội mẫu - Quickcure AcrylicMẫu đúc bằng chất đúc mẫu nguội hệ acrylic QuickCure

  Bộ chất đông cứng cho quá trình đúc nguội mẫu – Quickcure Acrylic

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 170-10000, 170-10015, 170-10020, 170-10005, 170-10035, 170-10025, 170-10026
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi Cưa Kim Cương Allied Hight Tech

  Phụ kiện cho máy cắt Diamond Band Saw

   • Hãng sản xuất: Allied High Tech
   • Model:  70-1505
   • Bảo hành: 12 tháng

   Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DIAMOND LAPPING FILM STORAGE Allied Hight Tech 50-30000

  Diamond Lapping Film Storage

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-30000
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • KEMPAD Allied Hight Tech 90-150-003, 90-150-005, 90-150-015, 90-150-020, 90-500-005, 90-500-015, 90-500-020 1KEMPAD Allied Hight Tech 90-150-003, 90-150-005, 90-150-015, 90-150-020, 90-500-005, 90-500-015, 90-500-020

  Kempad

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-003, 90-150-005, 90-150-015, 90-150-020, 90-500-005, 90-500-015, 90-500-020
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dung dịch hòa tan nhựa Epoxy - Epoxy Dissolver

  Dung dịch hòa tan nhựa Epoxy – Epoxy Dissolver

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-50210
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu - Dạng len - Final PCấu trúc Vải đánh bóng mẫu - Dạng len - Final P

  Vải đánh bóng mẫu – Dạng len – Final P

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 85-150-500, 85-150-505, 85-150-510, 85-150-515, 85-500-500, 85-500-505, 85-500-510, 85-700-500, 85-700-505, 85-700-510, 85-700-515
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi cưa kim cương - Wafering Blade - Plated

  Lưỡi cưa kim cương – Wafering Blade – Plated

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 65-10005, 65-10010, 65-10025, 65-10030, 75-10005, 75-10010, 75-10020, 75-10035, 75-10045
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • SILICON CARBIDE & SILICON DIOXIDE LAPPING FILMS Allied Hight Tech 50-20075, 50-20080, 50-20085, 50-20090, 50-20105, 50-20097

  Phim Mài Silicon Carbide & Silicon Dioxide

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-20075, 50-20080, 50-20085, 50-20090, 50-20105, 50-20097
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • SCHOTT COLDVISION SERIES Allied Hight Tech 120-A20500, 120-A20510, 120-A20520, 120-A20560, 120-A08620, 120-A086xx 3SCHOTT COLDVISION SERIES Allied Hight Tech 120-A20500, 120-A20510, 120-A20520, 120-A20560, 120-A08620, 120-A086xx 1

  SCHOTT COLDVISION SERIES

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 120-A20500, 120-A20510, 120-A20520, 120-A20560, 120-A08620, 120-A086xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • MOUNT PROTECTION CAPS Allied High Tech 198-19995, 198-19997, 198-20000, 198-20005, 198-20010, 198-20015 1

  Mount Protection Caps

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 198-19995, 198-19997, 198-20000, 198-20005, 198-20010, 198-20015
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đĩa kim cương mài, đánh bóng mạ kim loại - Metal PlatedCấu trúc Đĩa kim cương mài, đánh bóng mạ kim loại - Metal Plated

  Đĩa kim cương mài, đánh bóng mạ kim loại – Metal Plated

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-50000M, 50-50000, 50-50005M, 50-50005, 50-50010M, 50-50010, 50-50015M, 50-50015M, 50-50025M, 50-50025M, 50-50035M, 50-50035M, 50-50040M, 50-50040, 50-50100M, 50-50100, 50-50105M, 50-50105, 50-50110M, 50-50110, 50-50115M, 50-50115, 50-50125M, 50-50125M, 50-50135M, 50-50135, 50-50140M. 50-50140, 50-51000M, 50-51000, 50-51005M, 50-51005, 50-51010M, 50-51010, 50-51015M, 50-51015, 50-51025M, 50-51025, 50-51035M, 50-51035, 50-51040M, 50-51040

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com