Vật liệu tiêu hao Allied High Tech

 • Máy bơm tạo áp suất cho ChamberMáy bơm tạo áp suất Allied High Tech 175-10010 cho Chamber 3

  Máy bơm tạo áp suất cho Chamber

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 175-10010
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi Cưa Kim Cương Allied Hight Tech

  Phụ kiện cho máy cắt Diamond Band Saw

   • Hãng sản xuất: Allied High Tech
   • Model:  70-1505
   • Bảo hành: 12 tháng

   Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đĩa mài Diamond Lapping film Allied High Tech 50-30030, 50-300xx 08"Đĩa mài Diamond Lapping film Allied High Tech 50-30030, 50-300xx 08" 1

  Đĩa mài Diamond Lapping film 08″

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-30030, 50-30035, 50-30038, 50-30040, 50-30045, 50-30050, 50-30055, 50-30060, 50-30065, 50-30070, 50-30073, 50-30075, 50-30076, 50-30118, 50-30120, 50-30125, 50-30130, 50-30135, 50-30140, 50-30145, 50-30150, 50-30153, 50-30155, 50-30156
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • LAPPING FILM SQUEEGEES Allied Hight Tech 50-05518, 50-05520

  Lapping Film Squeegees

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-05518, 50-05520
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • ELECTRONIC BALANCE/SCALE Allied High Tech 145-90000

  Electronic Balance/Scale

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-90000
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu kim tương – Sợi dệt – NylonCấu trúc vải đánh bóng mẫu Nylon Allied High Tech

  Vải đánh bóng mẫu kim tương – Sợi dệt – Nylon

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-058, 90-150-060, 90-150-066, 90-150-070, 90-500-060
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • LƯỠI CẮT DAO CẮT WAFERING BLADES - PLATED Allied Hight Tech 65 - 100XX, 75-100XX

  Lưỡi Cắt, Dao Cắt Wafering Blades – Plated

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 65-10005, 65-10010, 65-10025, 65-10030, 75-10005, 75-10010, 75-10020, 75-10035, 75-10045
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • REDLUBE Allied Hight Tech 90-207010, 90-207005, 90-207000, 90-206995

  Redlube

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-207010, 90-207005, 90-207000, 90-206995
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • LED ILLUMINATION SYSTEMS Allied Hight Tech 120-600100, 120-600120, 120-600200, 120-600400, 120-600600, 120-4000xx

  LED ILLUMINATION SYSTEMS

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 120-600100, 120-600120, 120-600200, 120-600400, 120-600600, 120-4000xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • MOLD RELEASES Allied High Tech 200-10005, 200-10006, 200-10010, 200-10015, 200-10100

  Mold Releases

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 200-10005, 200-10006, 200-10010, 200-10015, 200-10100
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Cerium Oxide Suspension Allied Hight Tech 90-187915

  Cerium Oxide Suspension

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-187915
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu sợi dệt – Tech Cloth

  Vải đánh bóng mẫu sợi dệt – Tech Cloth

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 85-150-360, 85-150-365, 85-150-370, 85-150-375, 85-500-360, 85-500-3xx

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com