Vật liệu tiêu hao Allied High Tech

 • Vải đánh bóng mẫu sợi dệt - Tech ClothCấu trúc Vải đánh bóng mẫu sợi dệt - Tech Cloth

  Vải đánh bóng mẫu sợi dệt – Tech Cloth

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 85-150-360, 85-150-365, 85-150-370, 85-150-375, 85-500-360, 85-500-3xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • LOC-TITE SAMPLE ADHESIVES Allied Hight Tech 71-40045, 71-40045G 1LOC-TITE SAMPLE ADHESIVES Allied Hight Tech 71-40045, 71-40045G

  Loc-Tite Sample Adhesives

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 71-40045, 71-40045G
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ chất đông cứng cho quá trình đúc nguội mẫu - Quickcure AcrylicMẫu đúc bằng chất đúc mẫu nguội hệ acrylic QuickCure

  Bộ chất đông cứng cho quá trình đúc nguội mẫu – Quickcure Acrylic

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 170-10000, 170-10015, 170-10020, 170-10005, 170-10035, 170-10025, 170-10026
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi Cưa Kim Cương Allied Hight Tech

  Phụ kiện cho máy cắt Diamond Band Saw

   • Hãng sản xuất: Allied High Tech
   • Model:  70-1505
   • Bảo hành: 12 tháng

   Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DIAMOND LAPPING FILM STORAGE Allied Hight Tech 50-30000

  Diamond Lapping Film Storage

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-30000
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • KEMPAD Allied Hight Tech 90-150-003, 90-150-005, 90-150-015, 90-150-020, 90-500-005, 90-500-015, 90-500-020 1KEMPAD Allied Hight Tech 90-150-003, 90-150-005, 90-150-015, 90-150-020, 90-500-005, 90-500-015, 90-500-020

  Kempad

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-003, 90-150-005, 90-150-015, 90-150-020, 90-500-005, 90-500-015, 90-500-020
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dung dịch hòa tan nhựa Epoxy - Epoxy Dissolver

  Dung dịch hòa tan nhựa Epoxy – Epoxy Dissolver

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-50210
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu - Dạng len - Final PCấu trúc Vải đánh bóng mẫu - Dạng len - Final P

  Vải đánh bóng mẫu – Dạng len – Final P

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 85-150-500, 85-150-505, 85-150-510, 85-150-515, 85-500-500, 85-500-505, 85-500-510, 85-700-500, 85-700-505, 85-700-510, 85-700-515
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com