Vật liệu tiêu hao Allied High Tech

 • DISC PUNCHES Allied Hight Tech 15-92P0.5-D, 15-92P1-D,15-92P1.5-D, 15-92P2-D, 15-92P3-D 1DISC PUNCHES Allied Hight Tech 15-92P0.5-D, 15-92P1-D,15-92P1.5-D, 15-92P2-D, 15-92P3-D

  Disc Punches

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 15-92P0.5-D, 15-92P1-D,15-92P1.5-D, 15-92P2-D, 15-92P3-D
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy bơm tạo áp suất cho ChamberMáy bơm tạo áp suất Allied High Tech 175-10010 cho Chamber 3

  Máy bơm tạo áp suất cho Chamber

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 175-10010
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đĩa cắt mẫu dạng mài mòn 14 inch - Abrasive Cut-Off Blade 14"

  Đĩa cắt mẫu dạng mài mòn 14 inch – Abrasive Cut-Off Blade 14″

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 80-10001, 80-10002, 80-10005, 80-10010, 80-10015, 80-10020, 80-10022, 80-10025, 80-10030, 80-10045, 60-10040, 60-10045, 60-10046
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đĩa mài Diamond Lapping film Allied High Tech 50-30030, 50-300xx 08"Đĩa mài Diamond Lapping film Allied High Tech 50-30030, 50-300xx 08" 1

  Đĩa mài Diamond Lapping film 08″

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-30030, 50-30035, 50-30038, 50-30040, 50-30045, 50-30050, 50-30055, 50-30060, 50-30065, 50-30070, 50-30073, 50-30075, 50-30076, 50-30118, 50-30120, 50-30125, 50-30130, 50-30135, 50-30140, 50-30145, 50-30150, 50-30153, 50-30155, 50-30156
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • LAPPING FILM SQUEEGEES Allied Hight Tech 50-05518, 50-05520

  Lapping Film Squeegees

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-05518, 50-05520
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • ELECTRONIC BALANCE/SCALE Allied High Tech 145-90000

  Electronic Balance/Scale

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-90000
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu - Dạng không dệt - Final BCấu trúc Vải đánh bóng mẫu - Dạng không dệt - Final B

  Vải đánh bóng mẫu – Dạng không dệt – Final B

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-230, 90-150-232, 90-150-235, 90-500-230, 90-500-232, 90-500-235
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com