Vật liệu tiêu hao Allied High Tech

 • DIAMOND COMPOUNDS - MONOCRYSTALLINE Allied Hight Tech 90-21005, 90-210xx

  Bột mài kim cương/ Diamond Compounds – Monocrystalline

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-21005, 90-21065, 90-21010, 90-21070, 90-21015, 90-21075, 90-21020, 90-21080, 90-21025, 90-21085, 90-21030, 90-21090, 90-21035, 90-21095, 90-21040, 90-21100, 90-21045, 90-21105
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • MAGNETIC BASES Allied Hight Tech 90-208300, 90-208302, 90-208305 1MAGNETIC BASES Allied Hight Tech 90-208300, 90-208302, 90-208305

  Magnetic Bases

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-208300, 90-208302, 90-208305
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • CONDUCTIVE POWDERS Allied High Tech 155-10010, 155-20010, 155-20015

  Conductive Powders

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 155-10010, 155-20010, 155-20015
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu - Không dệt - Pan B

  Vải đánh bóng mẫu – Không dệt – Pan B

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model:  85-150-100, 85-150-105, 85-150-110, 85-500-100, 85-500-105, 85-500-110
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com