Vật liệu tiêu hao Allied High Tech

 • Lưỡi cắt mẫu dạng mài mòn 12 inch - Abrasive Cut-Off Blades

  Lưỡi cắt mài mòn mẫu 12 inch – Abrasive Cut-Off Blade

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 12”
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DIAMOND COMPOUNDS - MONOCRYSTALLINE Allied Hight Tech 90-21005, 90-210xx

  Bột mài kim cương/ Diamond Compounds – Monocrystalline

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-21005, 90-21065, 90-21010, 90-21070, 90-21015, 90-21075, 90-21020, 90-21080, 90-21025, 90-21085, 90-21030, 90-21090, 90-21035, 90-21095, 90-21040, 90-21100, 90-21045, 90-21105
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • MAGNETIC BASES Allied Hight Tech 90-208300, 90-208302, 90-208305 1MAGNETIC BASES Allied Hight Tech 90-208300, 90-208302, 90-208305

  Magnetic Bases

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-208300, 90-208302, 90-208305
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bột dẫn điện đúc mẫu nóng - Hot Mouting PowderMẫu sau khi đóng khuôn bằng Conductive powder

  Bột đúc mẫu nóng có khả năng dẫn điện – Conductive Powders

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 155-10010, 155-20010, 155-20015
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • GreenLube - Allied High Tech

  Dầu mài GreenLube – Allied High Tech

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-209010, 90-209005, 90-209000, 90-208995
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi cắt kim cương - Diamond Metal Bond

  Lưỡi cắt kim cương – Diamond Metal Bond

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 60-20065, 60-20070, 60-20075, 60-20080, 60-20081, 60-20084, 60-20085, 60-20090, 60-20095, 60-20100, 60-20101, 60-20104
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đĩa mài mịn, Red Final CCấu trúc Đĩa mài mịn, Red Final C

  Đĩa mài mịn, Red Final C

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-350, 90-150-352, 90-150-355, 90-500-350, 90-500-352, 90-500-355, 90-700-3xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • ULTRASONIC CLEANER ACCESSORIES Allied Hight Tech 95-18025, 95-28025, 95-38025, 95-58025, 95-10200, 95-102xx

  Ultrasonic Cleaner Accessories

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model:  95-18025, 95-28025, 95-38025, 95-58025, 95-10200, 95-10205, 95-10215, 95-10220, 95-10113, 95-10133, 95-10153, 95-10115, 95-10135, 95-10155, 95-10175, 95-10195, 95-10110,  95-10130, 95-10150, 95-10170, 95-10190
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • MOLD ASSEMBLIES & ACCESSORIES Allied High Tech 30-1005, 30-1010, 30-1015, 30-10xx 1MOLD ASSEMBLIES & ACCESSORIES Allied High Tech 30-1005, 30-1010, 30-1015, 30-10xx

  Mold Assemblies & Accessories

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 30-1005, 30-1010, 30-1015, 30-1020, 30-1025, 30-1030, 30-1035, 30-1040, 30-1045
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nhám đĩa film, phim mài kim cương loại B - Lapping FilmCấu trúc phim mài kim cương loại B - Lapping Film

  Nhám đĩa film, phim mài kim cương loại B – Lapping Film

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model:  50-30050B, 50-30055B, 50-30060B, 50-30065B, 50-30070B, 50-30130B, 50-30135B, 50-30140B, 50-30145B, 50-30170B, 50-30175B, 50-30180B, 50-30185B

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dầu mài bôi trơn Bluelube - Allied High Tech

  Dầu mài BlueLube – Allied High Tech

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-205995, 90-206000, 90-206005, 90-206010
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • SPEC-CLOTH Allied Hight Tech 90-150-265, 90-150-285, 90-150-292, 90-150-295, 90-500-285, 90-500-292, 90-500-295 1SPEC-CLOTH Allied Hight Tech 90-150-265, 90-150-285, 90-150-292, 90-150-295, 90-500-285, 90-500-292, 90-500-295

  Spec-Cloth

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-265, 90-150-285, 90-150-292, 90-150-295, 90-500-285, 90-500-292, 90-500-295
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com