Vật tư chuẩn bị mẫu Allied High Tech

 • LOC-TITE SAMPLE ADHESIVES Allied High Tech 71-40045, 71-40045G 1LOC-TITE SAMPLE ADHESIVES Allied High Tech 71-40045, 71-40045G

  Loc-Tite Sample Adhesives

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 71-40045, 71-40045G
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đá mài, bánh mài Silicon Cabide và Nhôm Oxide

  Đá mài, bánh mài Silicon Carbide và nhôm Oxide – Grinding Stone

  • Hãng sản xuất

  Allied High Tech

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DIAMOND GRINDING DISCS Allied Hight Tech 15-92CGD5, 15-92CGD9, 15-92MCGD5, 15-92MCGD9

  Diamond Grinding Discs

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 15-92CGD5, 15-92CGD9, 15-92MCGD5, 15-92MCGD9…
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đĩa dán từ hỗ trợ giấy mài và đĩa từĐĩa hỗ trợ dán từ - PTFE Ferromagnetic Support Disc

  Đĩa hỗ trợ dán từ – PTFE Ferromagnetic Support Disc

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 55-52000, 55-52002, 55-52005
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vài đánh bóng mẫu – dạng len – DiamatĐĩa mài mịn Diamat Allied High Tech 90-500-550 3

  Vài đánh bóng mẫu – dạng len – Diamat

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-550, 90-150-555, 90-150-560, 90-150-565, 90-500-550, 90-500-555, 90-500-560, 90-700-550, 90-700-555, 90-700-560, 90-700-565

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi Cưa Kim Cương Allied Hight Tech

  Phụ kiện cho máy cắt Diamond Band Saw

   • Hãng sản xuất: Allied High Tech
   • Model:  70-1505
   • Bảo hành: 12 tháng

   Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DIAMOND LAPPING FILM STORAGE Allied Hight Tech 50-30000

  Diamond Lapping Film Storage

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-30000
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • COMPRESSED AIR Allied Hight Tech 200-20000, 200-20005

  Compressed Air

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 200-20000, 200-20005
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • M-BOND 610 ADHESIVE Allied High Tech 71-20000 2M-BOND 610 ADHESIVE Allied High Tech 71-20000 1

  M-Bond 610 Adhesive

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 71-20000
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com