Vật liệu tiêu hao Allied High Tech

 • Máy bơm tạo áp suất cho ChamberMáy bơm tạo áp suất Allied High Tech 175-10010 cho Chamber 3

  Máy bơm tạo áp suất cho Chamber

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 175-10010
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đĩa cắt mẫu dạng mài mòn 14 inch - Abrasive Cut-Off Blade 14"

  Đĩa cắt mẫu dạng mài mòn 14 inch – Abrasive Cut-Off Blade 14″

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 80-10001, 80-10002, 80-10005, 80-10010, 80-10015, 80-10020, 80-10022, 80-10025, 80-10030, 80-10045, 60-10040, 60-10045, 60-10046
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đĩa mài Diamond Lapping film Allied High Tech 50-30030, 50-300xx 08"Đĩa mài Diamond Lapping film Allied High Tech 50-30030, 50-300xx 08" 1

  Đĩa mài Diamond Lapping film 08″

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-30030, 50-30035, 50-30038, 50-30040, 50-30045, 50-30050, 50-30055, 50-30060, 50-30065, 50-30070, 50-30073, 50-30075, 50-30076, 50-30118, 50-30120, 50-30125, 50-30130, 50-30135, 50-30140, 50-30145, 50-30150, 50-30153, 50-30155, 50-30156
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • LAPPING FILM SQUEEGEES Allied Hight Tech 50-05518, 50-05520

  Lapping Film Squeegees

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-05518, 50-05520
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • ELECTRONIC BALANCE/SCALE Allied High Tech 145-90000

  Electronic Balance/Scale

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-90000
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu - Dạng không dệt - Final BCấu trúc Vải đánh bóng mẫu - Dạng không dệt - Final B

  Vải đánh bóng mẫu – Dạng không dệt – Final B

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-230, 90-150-232, 90-150-235, 90-500-230, 90-500-232, 90-500-235
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi cưa tròn kim cương cắt mẫu - Diamond Resin Bond

  Lưỡi cưa tròn kim cương cắt mẫu – Diamond Resin Bond

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 60-20069, 60-20074, 60-20079, 60-20086, 60-20088
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dầu mài bôi trơn RedLube

  Dầu mài RedLube – Allied High Tech

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-207010, 90-207005, 90-207000, 90-206995
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • LED ILLUMINATION SYSTEMS Allied Hight Tech 120-600100, 120-600120, 120-600200, 120-600400, 120-600600, 120-4000xx

  LED ILLUMINATION SYSTEMS

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 120-600100, 120-600120, 120-600200, 120-600400, 120-600600, 120-4000xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • chất chống dính khuôn, chất tách khuôn, chất tráng khuôn

  Chất chống dính khuôn, chất tráng khuôn – Mold Releases

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 200-10005, 200-10006, 200-10010, 200-10015, 200-10100

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đĩa hỗ trợ dán giấy mài và tấm ốp máy lapping polishing

  Đĩa dán hai mặt hỗ trợ quá trình mài, đánh bóng

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 52-10005-H, 52-10005, 52-10003-H, 52-10003, 52-10000-H, 52-10000

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dung dịch đánh bóng thủy tinh, vật liệu quang - Cerium Oxide

  Dung dịch đánh bóng thủy tinh, vật liệu quang – Cerium Oxide

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-187915
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com