Vật tư chuẩn bị mẫu Allied High Tech

 • Nhớt BLUELUBE Allied Hight Tech 90-205995, 90-206000, 90-206005, 90-206010

  Nhớt BLUELUBE

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-205995, 90-206000, 90-206005, 90-206010
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu kim tương – Vel-ClothCấu trúc Vel Cloth

  Vải đánh bóng mẫu kim tương – Vel-Cloth

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-400, 90-150-412, 90-150-410, 90-500-400, 90-500-412, 90-500-410

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • X-PREP® ACCESSORIES Allied High Tech 15-9180, 15-9185, 15-92RTP, 28-1302, 28-85175A14 2X-PREP® ACCESSORIES Allied High Tech 15-9180, 15-9185, 15-92RTP, 28-1302, 28-85175A14 1

  X-PREP® ACCESSORIES

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 15-9180, 15-9185, 15-92RTP, 28-1302, 28-85175A14
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Que trộn epoxy- Stir Sticks & Applicators Allied High Tech 210-10000, 210-30000Que trộn epoxy- Stir Sticks & Applicators

  Que trộn epoxy- Stir Sticks & Applicators

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 210-10000, 210-30000
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi Cưa Kim Cương Allied Hight Tech

  Phụ kiện cho máy cắt Diamond Band Saw

   • Hãng sản xuất: Allied High Tech
   • Model:  70-1505
   • Bảo hành: 12 tháng

   Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DIAMOND LAPPING FILM STORAGE Allied Hight Tech 50-30000

  Diamond Lapping Film Storage

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-30000
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • PRINTER - DIGIMATIC Allied Hight Tech 125-2645045A

  PRINTER – DIGIMATIC

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 125-2645045A
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • GLOVES Allied High Tech 196-105-S, 196-105-M, 196-105-L, 196-105-XL, 196-205-S, 196-205-M, 196-205-L, 196-205-XL, 196-405-XL

  Gloves

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 196-105-S, 196-105-M, 196-105-L, 196-105-XL, 196-205-S, 196-205-M, 196-205-L, 196-205-XL, 196-405-XL
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu – Dạng len – Final PCấu trúc Final P

  Vải đánh bóng mẫu – Dạng len – Final P

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 85-150-500, 85-150-505, 85-150-510, 85-150-515, 85-500-500, 85-500-505, 85-500-510, 85-700-500, 85-700-505, 85-700-510, 85-700-515

   Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com