Vật liệu tiêu hao Allied High Tech

 • NYLON Allied Hight Tech 90-150-058, 90-150-060, 90-150-066, 90-150-070, 90-500-060 1NYLON Allied Hight Tech 90-150-058, 90-150-060, 90-150-066, 90-150-070, 90-500-060

  Nylon

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-058, 90-150-060, 90-150-066, 90-150-070, 90-500-060
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • BLUE DIALLYL PHTHALATE POWDERS Allied High Tech 160-10005, 160-10006, 160-10010, 160-10011 1

  Blue Diallyl Phthalate Powders

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 160-10005, 160-10006, 160-10010, 160-10011
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Cấu trúc sợi Diamat

  Vài đánh bóng mẫu – dạng len – Diamat

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-550, 90-150-555, 90-150-560, 90-150-565, 90-500-550, 90-500-555, 90-500-560, 90-700-550, 90-700-555, 90-700-560, 90-700-565

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • WAFERING BLADES - DIAMOND METAL BOND Allied Hight Tech 60-200xx

  Đĩa cắt, lưỡi dao cắt Wafering Blade – Diamond Metal Bond

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 60-20065, 60-20070, 60-20075, 60-20080, 60-20081, 60-20084, 60-20085, 60-20090, 60-20095, 60-20100, 60-20101, 60-20104
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • PURPLELUBE Allied Hight Tech 90-205010, 90-205005, 90-205000, 90-204995

  Purplelube

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-205010, 90-205005, 90-205000, 90-204995
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Micro Organic Soap, 148-10000 Allied High Tech 148-10000Dung dịch rửa máy móc Allied High Tech 148-10000

  Micro Organic Soap, 148-10000

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 148-10000
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • M-BOND 610 ADHESIVE Allied High Tech 71-20000 2M-BOND 610 ADHESIVE Allied High Tech 71-20000 1

  M-Bond 610 Adhesive

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 71-20000
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Film phủ oxit nhôm Allied Hight Tech 500-20040, 500-200xx

  Film phủ oxit nhôm

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-20040, 50-20045, 50-20050, 50-20052, 50-20055, 50-20060, 50-20065, 50-20065, 50-20070, 50-20120, 50-20123, 50-20125, 50-20130, 50-20135
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • SILICON CARBIDE PLAIN BACK DISCS - 12" Allied Hight Tech 50-10145, 50-10146, 50-10150, 50-10155, 50-10160, 50-10165, 50-101xx 1SILICON CARBIDE PLAIN BACK DISCS - 12" Allied Hight Tech 50-10145, 50-10146, 50-10150, 50-10155, 50-10160, 50-10165, 50-101xx

  Silicon Carbide Plain Back Discs – 12″

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-10145, 50-10146, 50-10150, 50-10155, 50-10160, 50-10165, 50-101xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0 1DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0

  Diamond Plated Tools

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Phenolic Preforms Allied High Tech 135-20005, 135-20010, 135-20015, 135-30005, 135-30010, 135-30015, 135-40005

  Phenolic Preforms

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 135-20005, 135-20010, 135-20015, 135-30005, 135-30010, 135-30015, 135-40005
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi dao cắt Allied 14'' nhập khẩu chính hãng Mỹ 2

  Lưỡi dao cắt, đĩa cắt Allied 14 inch

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 80-10001, 80-10002, 80-10005, 80-10010, 80-10015, 80-10020, 80-10022, 80-10025, 80-10030, 80-10045, 60-10040, 60-10045, 60-10046
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com