Vật tư mài, đánh bóng mẫu

 • SILICON CARBIDE & SILICON DIOXIDE LAPPING FILMS Allied Hight Tech 50-20075, 50-20080, 50-20085, 50-20090, 50-20105, 50-20097

  Phim Mài Silicon Carbide & Silicon Dioxide

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-20075, 50-20080, 50-20085, 50-20090, 50-20105, 50-20097
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Film phủ oxit nhôm Allied Hight Tech 500-20040, 500-200xx

  Film phủ oxit nhôm

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-20040, 50-20045, 50-20050, 50-20052, 50-20055, 50-20060, 50-20065, 50-20065, 50-20070, 50-20120, 50-20123, 50-20125, 50-20130, 50-20135
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải dệt đánh bóng mẫu kim tương – White LabelCấu trúc Vel Cloth

  Vải dệt đánh bóng mẫu kim tương – White Label

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-500, 90-150-505, 90-150-510, 90-150-515, 90-500-500, 90-500-5xx

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com