Vật tư mài, đánh bóng mẫu

 • Spec ClothVải đánh bóng mẫu Sepc-Cloth 90-150-285

  Vải mịn đánh bóng mẫu kim tương – Sợi len – Spec Cloth

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Spec Cloth
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Đĩa đánh bóng mẫu kim tương – Sợi dệt – Gold LabelCấu trúc Gold Label

  Đĩa đánh bóng mẫu kim tương – Sợi dệt – Gold Label

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Gold Label
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Vải đánh bóng mẫu kim tương – GlencoCấu trúc Glenco

  Vải đánh bóng mẫu kim tương – Glenco

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Glenco
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Đĩa vải đánh bóng mẫu – không dệt – Final ACấu trúc Final A

  Đĩa vải đánh bóng mẫu – không dệt – Final A

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Final A
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Vải len đánh bóng mẫu kim tương – Final POLTấm vải cho máy đánh bóng mẫu Final-Pol 90-150-710

  Vải len đánh bóng mẫu kim tương – Final POL

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Final-Pol
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Vải đánh bóng mẫu sợi dệt – Tech ClothCấu trúc TechCloth

  Vải đánh bóng mẫu sợi dệt – Tech Cloth

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Tech Cloth
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Vải đánh bóng mẫu – Dạng len – Final PCấu trúc Final P

  Vải đánh bóng mẫu – Dạng len – Final P

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Final P
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Vải đánh bóng mẫu kim tương – Vel-ClothCấu trúc Vel Cloth

  Vải đánh bóng mẫu kim tương – Vel-Cloth

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Vel-Cloth
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Vải đánh bóng mẫu – Dạng không dệt – Final BCấu trúc Final

  Vải đánh bóng mẫu – Dạng không dệt – Final B

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Final B
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Vải dệt đánh bóng mẫu kim tương – White LabelCấu trúc Vel Cloth

  Vải dệt đánh bóng mẫu kim tương – White Label

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    White Label
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Giấy mài Silicon Carbide loại dán 10"SILICON CARBIDE ADHESIVE BACK DISCS - 10" Allied Hight Tech 50-11045, 50-11047, 50-11050, 50-11055, 50-11060, 50-110xx

  Giấy nhám phòng thí nghiệm 10″ loại dán 60 – 1200 grit

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Giấy mài 10″ – Có keo
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Giấy mài Silicon Carbide không dán 8inch

  Giấy mài mẫu Silicon Carbide 8″ loại không dán 60 – 1200 grit

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Giấy mài Silicon Carbide 8″
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com