Vật tư mài, đánh bóng mẫu

 • dung dịch mài kim cương đơn tinh thể dung môi cồn

  Dung dịch mài, đánh bóng kim cương đơn tinh thể – Dung môi Glycol

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-31015, 90-31015-G, 90-31020, 90-31020-G, 90-31025, 90-31025-G, 90-31030, 90-31030-G, 90-31035, 90-31040, 90-31045
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu kim tương – Sợi dệt – NylonCấu trúc vải đánh bóng mẫu Nylon Allied High Tech

  Vải đánh bóng mẫu kim tương – Sợi dệt – Nylon

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-058, 90-150-060, 90-150-066, 90-150-070, 90-500-060
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vật liệu đánh bóng, Diamond Polishing, Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline

  Vật liệu đánh bóng, Diamond Polishing, Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Allied

  90-31XXX,90-32XXX, 90-33XXX

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • SILICON CARBIDE ADHESIVE BACK DISCS - 12" Allied Hight Tech 50-10215, 50-10217, 50-10220, 50-10225, 50-10230, 50-10235, 50-102xx 1SILICON CARBIDE ADHESIVE BACK DISCS - 12" Allied Hight Tech 50-10215, 50-10217, 50-10220, 50-10225, 50-10230, 50-10235, 50-102xx

  Silicon Carbide Adhesive Back Discs – 12″

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-10215, 50-10217, 50-10220, 50-10225, 50-10230, 50-10235, 50-102xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu kim tương không dệt – Chem-PolCấu trúc Chem-Pol

  Vải đánh bóng mẫu kim tương không dệt – Chem-Pol

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 180-10045 , 180-10050, 180-10058, 180-10060, 180-10065, 180-10550, 180-10558, 180-10560, 180-10750, 180-10758, 180-10760, 180-10765

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu – Sợi dệt – Plan BCấu trúc Plan-B

  Vải đánh bóng mẫu – Sợi dệt – Plan B

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-580, 90-150-585, 90-150-590, 90-150-595, 90-500-580, 90-500-585, 90-500-590, 90-700-580, 90-700-5xx

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Diamond Suspensions - Polycrystalline - Glycol Based Allied Hight Tech 90-29995, 90-29995-G, 90-30000, 90-300xx

  Diamond Suspensions – Polycrystalline – Glycol Based

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-29995, 90-29995-G, 90-30000, 90-300xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu kim tương – Không dệt – KempadCấu trúc vải đánh bóng Kempad

  Vải đánh bóng mẫu kim tương – Không dệt – Kempad

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model:  90-150-003, 90-150-005, 90-150-015, 90-150-020, 90-500-005, 90-500-015, 90-500-020

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Spec ClothCấu trúc Spec cloth

  Vải mịn đánh bóng mẫu kim tương – Sợi len – Spec Cloth

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Allied

  90-150-XXX/ 90-500-XXX

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • SILICON CARBIDE ADHESIVE BACK DISCS - 2-7/8" Allied Hight Tech 50-00055, 50-00060, 50-00065, 50-00070, 50-00075, 50-00076, 50-00077 1SILICON CARBIDE ADHESIVE BACK DISCS - 2-7/8" Allied Hight Tech 50-00055, 50-00060, 50-00065, 50-00070, 50-00075, 50-00076, 50-00077

  Silicon Carbide Adhesive Back Discs – 2-7/8″

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-00055, 50-00060, 50-00065, 50-00070, 50-00075, 50-00076, 50-00077
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dung dịch mài- Colloidal Alumina Suspension Allied High Tech 180-30000, 180-30010, 180-30015, 180-80000, 180-80010, 180-80015

  Dung dịch mài- Colloidal Alumina Suspension

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 180-30000, 180-30010, 180-30015, 180-80000, 180-80010, 180-80015
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Optech Polishing Slurry Allied Hight Tech 90-188000, 90-188020Optech Polishing Slurry Allied Hight Tech 90-188000, 90-188020 1

  Optech Polishing Slurry

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-188000, 90-188020
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com