Vật Liệu Mài

 • DIAMOND SUSPENSIONS - ALCOHOL BASED Allied Hight Tech 90-3AB0.25, 90-3Axxx

  Diamond Slurries – Alcohol Based

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-3AB0.25, 90-3AB0.25-G, 90-3AB1, 90-3AB1-G, 90-3AB3, 90-3AB3-G, 90-3AB6, 90-3AB6-G, 90-3AB9, 90-3AB9-G
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dung dịch mài chính xác cao Diamond Suspension từ Allied High Tech

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-32995, 90-31995, 90-31995-G, 90-33000, 90-32000, 90-32000-G, 90-33005, 90-32005
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Giấy mài, đánh bóng độ chính xác cao, Silicon Carbide Paper Allied High Tech 50-10045, 50-10046, 50-10050, 50-10055, 50-10060, 50-100xx 1Giấy mài, đánh bóng độ chính xác cao, Silicon Carbide Paper Allied High Tech 50-10045, 50-10046, 50-10050, 50-10055, 50-10060, 50-100xx

  Đãi mài bìa dán độ chính xác cao, đường kính 8″, Adhesive Back Disc

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-10045, 50-10046, 50-10050, 50-10055, 50-10060, 50-100xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dung dịch mài- Colloidal Alumina Suspension Allied High Tech 180-30000, 180-30010, 180-30015, 180-80000, 180-80010, 180-80015

  Dung dịch mài- Colloidal Alumina Suspension

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 180-30000, 180-30010, 180-30015, 180-80000, 180-80010, 180-80015
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • White Label Allied Hight Tech 90-150-500, 90-150-505, 90-150-510, 90-150-515, 90-500-500, 90-500-5xx 1White Label Allied Hight Tech 90-150-500, 90-150-505, 90-150-510, 90-150-515, 90-500-500, 90-500-5xx

  White Label

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-500, 90-150-505, 90-150-510, 90-150-515, 90-500-500, 90-500-5xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DIAMOND SUSPENSIONS - MONOCRYSTALLINE - GLYCOL BASED Allied Hight Tech 90-31015, 90-310xx

  Diamond Suspensions – Monocrystalline – Glycol Based

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-31015, 90-31015-G, 90-31020, 90-31020-G, 90-31025, 90-31025-G, 90-31030, 90-31030-G, 90-31035, 90-31040, 90-31045
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • dũa thép

  Giũa Thép

  Hãng Sản Xuất: Engis

  Loại: Công cụ mài cầm tay

  Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn từ chuyên gia hàng đầu

 • Abrasive Belts - Aluminum Oxide Allied Hight Tech 50-10460, 50-104xx

  Abrasive Belts – Aluminum Oxide

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model:  50-10460, 50-10465, 50-10470, 50-10475, 50-10480
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • SILICON CARBIDE ADHESIVE BACK DISCS - 10" Allied Hight Tech 50-11045, 50-11047, 50-11050, 50-11055, 50-11060, 50-110xx 1SILICON CARBIDE ADHESIVE BACK DISCS - 10" Allied Hight Tech 50-11045, 50-11047, 50-11050, 50-11055, 50-11060, 50-110xx

  Silicon Carbide Adhesive Back Discs – 10″

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-11045, 50-11047, 50-11050, 50-11055, 50-11060, 50-110xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • COLLOIDAL SILICA SUSPENSION, NON-STICK FORMULA Allied Hight Tech 180-25015, 180-25010, 180-25000

  Colloidal Silica Suspension, Non-Stick Formula

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 180-25015, 180-25010, 180-25000
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • ZIRCONIA ALUMINA DISCS Allied Hight Tech 50-10045-Z, 50-10050-Z, 50-11045-Z, 50-11050-Z, 50-10215-Z, 50-10220-Z

  Zirconia Alumina Discs

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-10045-Z, 50-10050-Z, 50-11045-Z, 50-11050-Z, 50-10215-Z, 50-10220-Z
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Diamond Suspensions - Polycrystalline - Glycol Based Allied Hight Tech 90-29995, 90-29995-G, 90-30000, 90-300xx

  Diamond Suspensions – Polycrystalline – Glycol Based

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-29995, 90-29995-G, 90-30000, 90-300xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com