Vật Liệu Làm Sạch

 • COMPRESSED AIR Allied Hight Tech 200-20000, 200-20005

  Compressed Air

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 200-20000, 200-20005
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • GP CLEANING SOLUTION Allied Hight Tech 95-10230, 95-10235

  Gp Cleaning Solution

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 95-10230, 95-10235
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Micro Organic Soap, 148-10000 Allied High Tech 148-10000Dung dịch rửa máy móc Allied High Tech 148-10000

  Micro Organic Soap, 148-10000

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 148-10000
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • ULTRASONIC CLEANER ACCESSORIES Allied Hight Tech 95-18025, 95-28025, 95-38025, 95-58025, 95-10200, 95-102xx

  Ultrasonic Cleaner Accessories

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model:  95-18025, 95-28025, 95-38025, 95-58025, 95-10200, 95-10205, 95-10215, 95-10220, 95-10113, 95-10133, 95-10153, 95-10115, 95-10135, 95-10155, 95-10175, 95-10195, 95-10110,  95-10130, 95-10150, 95-10170, 95-10190
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com