Vật Liệu Làm Cứng

 • EpoxySet - Chất làm đông cứng mẫu Allied Hight Tech 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010 3EpoxySet - Chất làm đông cứng mẫu Allied Hight Tech 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010 2

  EpoxyMount- Chất đông cứng mẫu

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-10005, 145-10020, 145-10025, 145-10010, 145-10030, 145-10015
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • EpoxySet - Chất làm đông cứng mẫu Allied Hight Tech 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010 1EpoxySet - Chất làm đông cứng mẫu Allied Hight Tech 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010

  EpoxySet – Chất làm đông cứng mẫu

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • M-BOND 610 ADHESIVE Allied High Tech 71-20000 2M-BOND 610 ADHESIVE Allied High Tech 71-20000 1

  M-Bond 610 Adhesive

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 71-20000
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Phenolic Preforms Allied High Tech 135-20005, 135-20010, 135-20015, 135-30005, 135-30010, 135-30015, 135-40005

  Phenolic Preforms

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 135-20005, 135-20010, 135-20015, 135-30005, 135-30010, 135-30015, 135-40005
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • CONDUCTIVE POWDERS Allied High Tech 155-10010, 155-20010, 155-20015

  Conductive Powders

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 155-10010, 155-20010, 155-20015
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • MOLD ASSEMBLIES & ACCESSORIES Allied High Tech 30-1005, 30-1010, 30-1015, 30-10xx 1MOLD ASSEMBLIES & ACCESSORIES Allied High Tech 30-1005, 30-1010, 30-1015, 30-10xx

  Mold Assemblies & Accessories

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 30-1005, 30-1010, 30-1015, 30-1020, 30-1025, 30-1030, 30-1035, 30-1040, 30-1045
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy bơm tạo áp suất cho ChamberMáy bơm tạo áp suất Allied High Tech 175-10010 cho Chamber 3

  Máy bơm tạo áp suất cho Chamber

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 175-10010
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • ELECTRONIC BALANCE/SCALE Allied High Tech 145-90000

  Electronic Balance/Scale

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-90000
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • MOLD RELEASES Allied High Tech 200-10005, 200-10006, 200-10010, 200-10015, 200-10100

  Mold Releases

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 200-10005, 200-10006, 200-10010, 200-10015, 200-10100
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Chất làm cứng, đông cứng vật mẫu, Quickcure Acrylic Allied High Tech 170-10000, 170-10015, 170-10020, 170-10005, 170-10035, 170-10025, 170-10026 1Chất làm cứng, đông cứng vật mẫu, Quickcure Acrylic Allied High Tech 170-10000, 170-10015, 170-10020, 170-10005, 170-10035, 170-10025, 170-10026

  Chất làm cứng, đông cứng vật mẫu, Quickcure Acrylic

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 170-10000, 170-10015, 170-10020, 170-10005, 170-10035, 170-10025, 170-10026
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dung dịch hòa tan Epoxy Dissolver Allied High Tech 145-50210

  Dung dịch hòa tan Epoxy Dissolver

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-50210
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • MOUNT PROTECTION CAPS Allied High Tech 198-19995, 198-19997, 198-20000, 198-20005, 198-20010, 198-20015 1

  Mount Protection Caps

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 198-19995, 198-19997, 198-20000, 198-20005, 198-20010, 198-20015
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com