Vật liệu cắt- Sectioning

Các vật liệu phục vụ quá trình cắt, lưỡi cắt, dao cắt, phụ gia cắt, dầu và dung dịch cắt

 • Chất lỏng cắt tốc độ thấp Allied Hight Tech

  Dung dịch cắt tốc độ thấp

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Dung tích: 3,8l, 950ml
  • Model: 80-10140, 80-10145
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • POWERCUT 10 ACCESSORIES Allied Hight Tech 5-4005, 5-4010, 5-4030 3

  Phụ kiện cho máy cắt PowerCut 10

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 5-4005, 5-4010, 5-4030
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Phụ kiện cắt TECHCUT 5 ACCESSORIES Allied Hight Tech 5-xxxx

  Phụ kiện cho máy cắt Techcut 5

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 5-5320, 5-5325, 5-5330, 5-5350, 5-5520, 5-5525, 5-5540, 5-5545, 5-5555, 5-5560, 5-5730, 5-5070, 5-4050
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • WAFERING BLADES - CBN BOND Allied Hight Tech 60-200xx, 60-300xx

  Lưỡi cắt, đĩa cắt Wafering Blade, CBN Bond

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 60-20071, 60-20076, 60-20082, 60-20083, 60-20087, 60-30005, 60-30010, 60-30015, 60-30020
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • WAFERING BLADES - DIAMOND METAL BOND Allied Hight Tech 60-200xx

  Đĩa cắt, lưỡi dao cắt Wafering Blade – Diamond Metal Bond

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 60-20065, 60-20070, 60-20075, 60-20080, 60-20081, 60-20084, 60-20085, 60-20090, 60-20095, 60-20100, 60-20101, 60-20104
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Giấy Mài Đánh Bóng Allied Hight Tech 09

  Lưỡi/ Đĩa cắt 9 inch – Allied USA

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 80-50000, 80-50001, 80-50010, 80-50015, 80-50020,80-50022, 80-50025, 80-50030,80-50035, 80-50040, 80-50045, 80-50055, 80-50060, 80-50065
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • LƯỠI DAO CẮT - GIẤY CẮT WAFERING BLADES - DIAMOND RESIN BOND Allied Hight Tech 60-200xx

  Lưỡi dao cắt, đĩa cắt kim cuong Wafering Blades – Diamond Resin Bond

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 60-20069, 60-20074, 60-20079, 60-20086, 60-20088
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đĩa mài đánh bóng 10" - Allied High TechThông số kỹ thuật đĩa mài đánh bóng 10"

  Lưỡi cắt, lưỡi dao cắt 10 inch,

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 80-40000, 80-40001, 80-40010, 80-40015, 80-40021, 80-40022, 80-40025, 80-40030, 80-40035, 80-40040, 80-40045, 80-40053, 80-40054, 80-40055, 80-40060, 80-40065, 60-40070, 60-40075, 60-40080
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • LƯỠI CẮT DAO CẮT WAFERING BLADES - PLATED Allied Hight Tech 65 - 100XX, 75-100XX

  Lưỡi Cắt, Dao Cắt Wafering Blades – Plated

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 65-10005, 65-10010, 65-10025, 65-10030, 75-10005, 75-10010, 75-10020, 75-10035, 75-10045
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi dao cắt Allied 14'' nhập khẩu chính hãng Mỹ 2

  Lưỡi dao cắt, đĩa cắt Allied 14 inch

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 80-10001, 80-10002, 80-10005, 80-10010, 80-10015, 80-10020, 80-10022, 80-10025, 80-10030, 80-10045, 60-10040, 60-10045, 60-10046
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • WAFERING BLADES - SOLID CORE - RESIN BOND Allied Hight Tech 80-11xxx

  WAFERING BLADES – SOLID CORE – RESIN BOND

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 80-11300, 80-11305, 80-11310, 80-11400, 80-11405, 80-11410, 80-11505, 80-11510, 80-11605, 80-11610, 80-11705, 80-11710, 80-11805, 80-11810
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DRESSING STICKS Allied Hight Tech

  Thanh vệ sinh đĩa cắt, lưỡi cưa

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Bảo hành: 12 tháng
  • Model: 60-20105

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com