Phụ Kiện Cho Kính Hiển Vi

 • LED ILLUMINATION SYSTEMS Allied Hight Tech 120-600100, 120-600120, 120-600200, 120-600400, 120-600600, 120-4000xx

  LED ILLUMINATION SYSTEMS

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 120-600100, 120-600120, 120-600200, 120-600400, 120-600600, 120-4000xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • SCHOTT COLDVISION SERIES Allied Hight Tech 120-A20500, 120-A20510, 120-A20520, 120-A20560, 120-A08620, 120-A086xx 3SCHOTT COLDVISION SERIES Allied Hight Tech 120-A20500, 120-A20510, 120-A20520, 120-A20560, 120-A08620, 120-A086xx 1

  SCHOTT COLDVISION SERIES

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 120-A20500, 120-A20510, 120-A20520, 120-A20560, 120-A08620, 120-A086xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • ZEISS CL SERIES LIGHT SOURCES/GUIDES Allied Hight Tech 12-4357009000, 12-4357009101, 12-435540, 120-155204, 120-157420, 120-157420,120-158205, 120-158210, 120-158430 2

  ZEISS CL SERIES LIGHT SOURCES/GUIDES

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 12-4357009000, 12-4357009101, 12-435540, 120-155204, 120-157420, 120-157420,120-158205, 120-158210, 120-158430
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com