• 15-9251, 15-9251.5, 15-9252, 15-9253, 15-92PS3, 15-92PS5, 15-92PS9, 15-92PS12

  Polishing Mounts

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 15-9251, 15-9251.5, 15-9252, 15-9253, 15-92PS3, 15-92PS5, 15-92PS9, 15-92PS12
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • CARBIDE END MILLS Allied Hight Tech 15-922F0.25, 15-922F0.5, 15-922F0.7, 15-922F1.0, 15-922F1.5, 15-922FP0.xx

  CARBIDE END MILLS

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 15-922F0.25, 15-922F0.5, 15-922F0.7, 15-922F1.0, 15-922F1.5, 15-922FP0.xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • POLISHING TOOLS Allied High Tech 15-92FA1.5, 15-92FPOL1.5, 15-92FPOL2.0, 15-92FPOL3.0, 15-92PP1.5

  Polishing Tools

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 15-92FA1.5, 15-92FPOL1.5, 15-92FPOL2.0, 15-92FPOL3.0, 15-92PP1.5
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • COLLOIDAL SILICA SUSPENSION, NON-STICK FORMULA Allied Hight Tech 180-25015, 180-25010, 180-25000

  Colloidal Silica Suspension, Non-Stick Formula

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 180-25015, 180-25010, 180-25000
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dung dịch Cắt, Mài, Đánh bóng X-Lube Allied Hight Tech 15-92XL32, 15-92XL128 1Dung dịch Cắt, Mài, Đánh bóng X-Lube

  Dung dịch Cắt, Mài, Đánh bóng X-Lube

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 15-92XL32, 15-92XL128
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DIAMOND COMPOUNDS - MONOCRYSTALLINE Allied Hight Tech 90-21005, 90-21065, 90-21010, 90-21070, 90-21015, 90-210xx

  Bột mài kim cương/ Diamond Compounds – Monocrystalline

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-21005, 90-21065, 90-21010, 90-21070, 90-21015, 90-210xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • X-PREP® ACCESSORIES Allied High Tech 15-9180, 15-9185, 15-92RTP, 28-1302, 28-85175A14 2X-PREP® ACCESSORIES Allied High Tech 15-9180, 15-9185, 15-92RTP, 28-1302, 28-85175A14 1

  X-PREP® ACCESSORIES

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 15-9180, 15-9185, 15-92RTP, 28-1302, 28-85175A14
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DIAMOND COMPOUNDS - POLYCRYSTALLINE Allied Hight Tech 90-20995-S, 90-21055-S, 90-21000-S, 90-21060-S, 90-21005-S, 90-210xx-S

  Bột mài kim cương /Diamond Compounds – Polycrystalline

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-20995-S, 90-21055-S, 90-21000-S, 90-21060-S, 90-21005-S, 90-210xx-S
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • X-PREP® FIXTURES Allied High Tech 15-9160, 15-9125, 15-9135, 15-9140, 15-9147 1X-PREP® FIXTURES Allied High Tech 15-9160, 15-9125, 15-9135, 15-9140, 15-9147

  X-Prep® Fixtures

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 15-9160, 15-9125, 15-9135, 15-9140, 15-9147, 15-9126, 15-9136, 15-9141, 15-9148, 15-9126A
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DIAMOND GRINDING DISCS Allied Hight Tech 15-92CGD5, 15-92CGD9, 15-92MCGD5, 15-92MCGD9

  Diamond Grinding Discs

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 15-92CGD5, 15-92CGD9, 15-92MCGD5, 15-92MCGD9…
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0 2

  Diamond Metal Bond Tools

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 15-92CMB3.0, 15-92MMB1.0, 15-92MMB1.5, 15-92MMB3.0, 15-92FMB0.55…
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0 1DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0

  Diamond Plated Tools

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com